Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie Układu Warszawskiego - opracowanie

Układ Warszawski (oficjalna nazwa: „Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej”) to sojusz polityczno wojskowy Związku Sowieckiego wraz z podporządkowanymi mu państwami satelickimi. Oficjalnie układ powstał 14 maja 1955 w Warszawie jako przeciwwaga dla antysowieckiego NATO. Utworzenie Układu Warszawskiego było skutkiem polityki zainicjowanej przez amerykańskiego prezydenta Hary’ego Truman’a, a polegającej na realizacji polityki wypierania komunizmu. USA w walce z ZSRS za sojusznika widziało RFN. 

Zachodnie Niemcy dążyły do odbudowania Niemiec w okrojonych granicach, Niemcy dążyli do remilitaryzacji RFN, na początku niemieckie siły zbroje miały być niewielkie, miały składać się z armii ochotniczej. Natomiast Amerykanie dążyli do powolnego wzmacniania RFN, a kluczem do tego miało być przyjęcie RFN do struktur NATO, co stało się faktem 20 września 1954r. gdy RFN został przyjęty do Unii Zachodnioeuropejskie i NATO.Po wstąpieniu do NATO Niemcy uzyskały prawo do stworzenia własnej 500-tysięcznej armii. Natomiast sowieci od początku starań Niemców o przyjęcie do NATO stanowczo sprzeciwili się remilitaryzacji RFN. 

Oprócz ZSRS także NRD, PRL, Rumunia, Węgry, Albania, Czechosłowacja i Bułgaria również nie akceptowały militarnej odbudowy Niemiec. Sowieci zagrozili „zachodowi”, że jeśli RFN zostanie przyjęty do NATO to ZSRS i jego państwa sojusznicze utworzą własną polityczno-wojskową organizację obronną. Żądania sowietów nie zostały spełnione, czego skutkiem była konferencja w Warszawie, gdzie 14 maja 1955r. został podpisany Układ Warszawski przez Albanię (wystąpiła w 1968), Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRS. Układ wszedł w życie 6 czerwca 1955. Na mocy układu utworzono Doradczy Komitet Polityczny i Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych Układu. W Układzie Warszawski funkcję przewodnią pełnili sowieci, to oni stanowili ośrodek decyzyjny, właściwie państwa satelickie nie miały nic do powiedzenia, a cały Układ Warszawski był organem politycznym o charakterze dekoracyjno-propagandowym. Gdy powstał stworzony przez sowietów układ, w grze politycznej pojawiły się dwie organizacje, NATO i Układ Warszawski, o oficjalnym statusie obronnym, mimo to były ciągle przygotowywane na wybuch potencjalnego konfliktu, obie strony nastawiały się na to, że będzie to wojna nuklearna. Sowieci zainstalowali broń jądrową m.in. w PRL-u.

Podobne wypracowania do Powstanie Układu Warszawskiego - opracowanie