Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Benedykt XVI - Joseph Ratzinger - biografia, życiorys

Benedykt XVI to obecny papież, w latach 1977–2005 był kardynałem, 1981–2005 – prefektem Kongregacji Nauki Wiary oraz dziekanem Kolegium Kardynalskiego. 19 kwietnia 2005 roku został wybrany na papieża. Jest władcą Watykanu i głową Stolicy Apostolskiej. 

Benedykt oznacza błogosławiony – imię jest nawiązaniem do Benedykta XV, który dążył do pokoju na świecie w okresie I wojny światowej. 

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Bawarii jako syn policjanta Ratzingera, pochodzącego z Południowego Tyrolu. Miał dwójkę rodzeństwa. Brat Georg został księdzem, a siostra Maria nigdy nie wyszła za mąż. W wieku 14 lat wstąpił do Hitlerjungend, lecz nie utożsamiał się nigdy z tą organizacją. Mając 16 lat rozpoczął przygotowania wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej. Został powołany do programu Luftwaffenhelfer. Następnie został przeniesiony z oddziałem do Innsbrucka, a później do Gliching, gdzie służył na posterunku policji. 

Ratzinger otrzymał powołanie do Służby Pracy Rzeszy, oddelegowano go do węgierskiego obszaru z Austrią. Następnie został wcielony do Wermachtu, służył w pobliżu miasta Traunstein. Przed zakończeniem wojny, Ratzinger zdezerterował. Następnie opuścił miasto i udał się do rodzinnej wsi. W 1944 roku Józef wraz z bratem wstąpił do seminarium duchownego w Freiburgu, dostał się na studia do Monachium. 29 czerwca 1951 obaj mężczyźni zostali wyświęceni na księży. 

Benedykt XVI był profesorem na uniwersytecie w Bonn. W 1977 roku został arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. 25 listopada 1981 roku otrzymał nominację od Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W 2002 roku został dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Na tym stanowisku wykładał naukę z zakresu różnych dziedzin życia, poruszał kwestie homoseksualizmu, dialogu międzyreligijnego oraz planowania poczęcia.

W Kurii Rzymskiej objął wiele funkcji, m.in.: przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, członka Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członka Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, etc. 

19 kwietnia 2005 roku został wybrany na następcę Jana Pawła II. Benedykt XVI jest teologiem chrześcijańskim XX wieku. Jego publikacje dotyczą teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Wiele pism rozważa tajemnice kościoła. Napisał również prace z zakresu ekumenizmu. W sumie opublikował ponad 60 pozycji książkowych, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce.

Podobne wypracowania do Benedykt XVI - Joseph Ratzinger - biografia, życiorys