Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rada Europy - konwencje Rady Europy - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

5 marca 1949 r. w Londynie został podpisany przez Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy Statut Rady Europy, który był umową międzynarodową powołującą do życia wspominaną radę. Statut ten mówi, iż „(...) celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady, stanowiące ich wspólne dziedzictwo, oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”.

Rada Europy to organizacja międzynarodowa, której członkami jest większość państw europejskich, w tym niektóre państwa spoza Europy. Organizacja wydaje konwencje, umowy międzynarodowe o różnorodnej tematyce, które są powiązane z jej pierwotnym celem działania. Rada Europy łącznie wydała ponad 200 konwencji, do których także zalicza się szereg dodatkowych protokołów. Poprzez wydawane  konwencje Rada Europy stara się wpłynąć na to, aby jak najwięcej państw przestrzegało praw człowieka, respektowało prawa różnych mniejszości, nie dopuszczało się ich dyskryminacji. Jako że demokracja stanowi pryncypium prawie całej współczesnej Europy, dlatego Rada Europy wspiera demokrację i związane z nią wolności.

Konwencje...

Podobne wypracowania