Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rada Europy - konwencje Rady Europy - opracowanie

5 marca 1949 r. w Londynie został podpisany przez Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy Statut Rady Europy, który był umową międzynarodową powołującą do życia wspominaną radę. Statut ten mówi, iż „(...) celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady, stanowiące ich wspólne dziedzictwo, oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”.

Rada Europy to organizacja międzynarodowa, której członkami jest większość państw europejskich, w tym niektóre państwa spoza Europy. Organizacja wydaje konwencje, umowy międzynarodowe o różnorodnej tematyce, które są powiązane z jej pierwotnym celem działania. Rada Europy łącznie wydała ponad 200 konwencji, do których także zalicza się szereg dodatkowych protokołów. Poprzez wydawane  konwencje Rada Europy stara się wpłynąć na to, aby jak najwięcej państw przestrzegało praw człowieka, respektowało prawa różnych mniejszości, nie dopuszczało się ich dyskryminacji. Jako że demokracja stanowi pryncypium prawie całej współczesnej Europy, dlatego Rada Europy wspiera demokrację i związane z nią wolności.

Konwencje Rady Europy oprócz ochrony praw człowieka, odnoszą się także do innych sfer działalności ludzi, jak np. do ochrony coraz bardziej zagrożonego środowiska. Wszystkie konwencje mają określone znaczenie, jednak można wyróżnić te najważniejsze, fundamentalne umowy. Do takich konwencji należą:

- „Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” (z 1950 r.) – konwencja określa szereg podstawowych praw i wolności jak prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, zawarcia małżeństwa. Umowa zakazuje tortur, niewolnictwa, przymusowej pracy, dyskryminacji. Do tego konwencja gwarantuje wolność myśli, sumienia i wyznania, zgromadzeń i zrzeszania się;

- „Europejska konwencja kulturalna” (z 1954 r.) – celem konwencji jest rozwijanie wzajemnego zrozumienia między narodami Europy i wzajemnego uznawania ich różnorodności kulturowej;

- „Europejska konwencja o ekstradycji” (z 1957 r.) – konwencja przewiduje ekstradycję osób poszukiwanych w związku z postępowaniem karnym lub obowiązującym wyrokiem;

- „Europejska Karta Społeczna” (z 1961 r.) – konwencja gwarantuje podstawowe prawa w sferze praw ekonomicznych i społecznych;

- „Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu” (z 1977 r.) – celem konwencji jest ułatwienie ekstradycji osób, które dopuściły się aktów terroryzmu;

- „Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu” (z 1987 r.) – konwencja przewiduje utworzenie komisji międzynarodowej, uprawnionej do odwiedzania i nadzorowania miejsc, w których znajdują się osoby pozbawione wolności przez władzę publiczną;

- „Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny” (z 1997 r.) – celem konwencji jest zachowanie ludzkiej godności, praw i wolności poprzez szereg zasad i zakazów zastosowaniu biologii i medycyny.

Podobne wypracowania do Rada Europy - konwencje Rady Europy - opracowanie