Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System partyjny - definicja. Elementy systemu partyjnego - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

System partyjny to zbiór wszystkich partii istniejących w danym państwie. Nie wliczają się w niego jednak ugrupowania, które nigdy nie wzięły udziału w wyborach albo też zostały założone wyłącznie dla żartu. Warto pamiętać, że system partyjny obejmuje też związki zawodowe i rozmaite stowarzyszenia, nie tylko o charakterze stricte politycznym.

System partyjny to pewna całość, która składa się z określonych, ściśle wyznaczonych elementów. Pierwszym i najważniejszym z nich są, jak już zostało to wspomniane, wszystkie partie polityczne i różne ugrupowania. Ważne są również wszelkie związki i relacje między nimi oraz hierarchia i popularność w danym kraju. Do innych niż partie ugrupowań zaliczają się: związki zawodowe, stronnictwa antysystemowe, stowarzyszenia.

Kolejnym elementem systemu partyjnego są tak zwane normy, czyli regulacje stosunków pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi. Określają one również relacje wewnątrz danej partii, wyznaczają reguły działań jej członków. Poza tym normy określają zasady funkcjonowania pomiędzy ugrupowaniami a wyższymi strukturami państwowymi.

Następnym elementem, który wchodzi w skład systemu partyjnego, są tak zwane relacje. Opisują one i dokumentują...

Podobne wypracowania