Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System polityczny a system partyjny - porównanie i charakterystyka

Relacje pomiędzy systemem partyjnym i politycznym są ścisłe i jasne. Można powiedzieć, iż system partyjny jest częścią politycznego, jego bardzo ważnym elementem, ogniwem.

System partyjny to nic innego jak zbiór wszystkich partii politycznych w danym kraju. Mowa tu o ugrupowaniach bardzo popularnych, ale również tych mniej znanych. Należy zaznaczyć jednak, iż w skład systemu partyjnego nie wchodzą partie, które nie wzięły udziału w żadnych wyborach i zostały powołane dla samej idei. Oprócz ugrupowań stricte politycznych do tego systemu można zaliczyć także stowarzyszenia o charakterze nie do końca politycznym, takie jak związki zawodowe czy rozmaite stowarzyszenia. W skład systemu partyjnego wchodzą również wszystkie normy i regulacje, stanowiące o relacjach między poszczególnymi partiami. Wyróżnić może funkcje, jakie muszą one spełnić.

Natomiast system polityczny to nie tylko wszystkie partie i ugrupowania, ale także pozostałe organy działające w państwie, organizacje państwowe i grupy społeczne. Podobnie jak i w systemie partyjnym, bardzo ważną rolę odgrywają tu normy i zasady funkcjonowania.

Można zatem powiedzieć, iż system polityczny jest nadrzędny, główny; również wobec systemu partyjnego. Stanowi on pewną całość, która – oczywiście – składa się z rozmaitych części. Tego rodzaju częścią jest właśnie system partyjny, na który składają się partie i relacje zachodzące pomiędzy nimi. System polityczny obejmuje również daną społeczność, związaną pewnymi prawami i normami, a przecież to właśnie członkowie tej społeczności tworzą partie i zakładają rozmaite stowarzyszenia o charakterze politycznym. Do systemu politycznego zalicza się też wszelkie idee panujące w politycznym środowisku, które jego członkowie realizują na różne sposoby. Natomiast program konkretnej partii politycznej jest niczym innym jak właśnie realizacją określonych idei, wprowadzeniem ich w życie, ukonkretnieniem.

Aby mógł istnieć określony system polityczny, muszą powstać ogniwa, które będą go tworzyć. Chyba najważniejszym z nich jest właśnie system partyjny, ponieważ to on wyznacza program polityczny danej społeczności. Zakładając rozmaite ugrupowania, ludzie prezentują swoje poglądy i pragnienia, dotyczące zmian w państwie. Wszystko to razem wzięte – czyli partie, ich programy, idee i – tworzy system polityczny.

Podobne wypracowania do System polityczny a system partyjny - porównanie i charakterystyka