Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie NATO - opracowanie

NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization) to organizacja nazywana także Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego. NATO to organizacja polityczno-wojskowa, powstała 24 sierpnia 1949 r. w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Tak zwany Traktat Północnoatlantycki podpisały państwa Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) oraz państwa dodatkowe (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanada. 

NATO powstało z potrzeby militarnej i politycznej konsolidacji państw zachodnich przeciwko potencjalnej agresji ZSRR. Europejczycy i Amerykanie zdawali sobie sprawę z ciążącego nad nimi zagrożenia komunistycznego, dlatego zaczęli myśleć o stworzeniu sojuszu wojskowego. 17 marca 1948r państwa zachodnioeuropejskie (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Wielka Brytania) podpisały tak zwany traktat brukselski,celem umowy było utworzenie w przyszłości wspólnego systemu obronnego, który miałby stanowić przeciwwagę dla Związku Sowieckiego. 

Sygnatariusze traktatu zaczęli rozmawiać z państwami poza europejskimi, celem rozmów miało być powołanie wspólnej organizacji obronnej. Rokowania Europejczyków z Kanadyjczykami i Amerykanami zakończyły się podpisaniem 4 kwietnia 1949r. traktatu waszyngtońskiego pomiędzy Belgią, Danią, Francją, Holandią, Islandią, Kanadą, Luksemburgiem, Norwegią, Portugalią, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Włochami . Traktat wszedł w życie 24 sierpnia 1949r. Na mocy traktatu powołano nową organizację NATO, która tworzyła wspólny system obronny. NATO wymagało wspólnej reakcji na atak na którekolwiek państwo członkowskie sojuszu. Mówi o tym słynny, piąty artykuł NATO: "Strony sojuszu zgodziły się, że atak na jedną lub więcej z nich w Europie lub w Ameryce Północnej będzie uznany za napaść przeciwko nim wszystkim. Dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, udzieli pomocy Stronie lub Stronom atakowanym, indywidualnie lub w porozumieniu z innymi Stronami, takimi działaniami, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego". 

Stany Zjednoczone odgrywały w NATO rolę przewodnią, bez wątpienia były w organizacji państwem najsilniejszym, Amerykanie posiadali broń nuklearną, która była dobrym środkiem odstraszającym, parasolem ochronnym dla państw sojuszu. NATO podczas zimnej wojny było sojuszem powstrzymującym imperialne dążenia ZSRR, organizacja na początku działania stawiała sobie za cel podtrzymani politycznego związku RFN z zachodem. Efektem postania NATO była decyzja o stworzeniu Układu Warszawskiego w 1955r.

Podobne wypracowania do Powstanie NATO - opracowanie