Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

I kryzys berliński - blokada Berlina. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Sytuacja Niemiec po II wojnie światowej była niezwykle skomplikowana. Niemieckie ziemie pozostawały pod okupacją czterech państw. Zwycięscy alianci dążyli do „oczyszczenia” Niemiec z wszelkich skutków decyzji nazistowskiego reżimu. Na początku swojej obecności na niemieckich ziemiach alianci zdecydowali się na denazyfikację, demilitaryzację, dekartelizację i decentralizację Niemiec, co nazywa się zasadami 4xD. Wschodnie Niemcy stały się domeną Związku Sowieckiego. Natomiast zachodnie ziemie niemieckie były okupowane przez Wielką Brytanie, USA i Francję. 1 stycznia 1947 r. z połączonej amerykańskiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej została utworzona Bizonia. 

8 kwietnia 1949 r. do Bizoni przyłączono teren okupowany przez Francję, w ten sposób powstała Trizonia. Wizja przyszłości Niemiec okupujących ją aliantów i sowietów była zupełnie inna, z tego powodu powoli zachodziły między nimi coraz bardziej uwidaczniające się różnice, które doprowadziły do tzw. kryzysu berlińskiego, a następnie do podziału Niemiec na dwa państwa, zachodnią RFN i wschodnią NRD. 

Determinantem do zaistnienia kryzysu między sowietami a aliantami była realizacja reformy walutowej w zachodnich Niemczech, dokonana przez aliantów,...

Podobne wypracowania