Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

I kryzys berliński - blokada Berlina. Opracowanie

Sytuacja Niemiec po II wojnie światowej była niezwykle skomplikowana. Niemieckie ziemie pozostawały pod okupacją czterech państw. Zwycięscy alianci dążyli do „oczyszczenia” Niemiec z wszelkich skutków decyzji nazistowskiego reżimu. Na początku swojej obecności na niemieckich ziemiach alianci zdecydowali się na denazyfikację, demilitaryzację, dekartelizację i decentralizację Niemiec, co nazywa się zasadami 4xD. Wschodnie Niemcy stały się domeną Związku Sowieckiego. Natomiast zachodnie ziemie niemieckie były okupowane przez Wielką Brytanie, USA i Francję. 1 stycznia 1947 r. z połączonej amerykańskiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej została utworzona Bizonia. 

8 kwietnia 1949 r. do Bizoni przyłączono teren okupowany przez Francję, w ten sposób powstała Trizonia. Wizja przyszłości Niemiec okupujących ją aliantów i sowietów była zupełnie inna, z tego powodu powoli zachodziły między nimi coraz bardziej uwidaczniające się różnice, które doprowadziły do tzw. kryzysu berlińskiego, a następnie do podziału Niemiec na dwa państwa, zachodnią RFN i wschodnią NRD. 

Determinantem do zaistnienia kryzysu między sowietami a aliantami była realizacja reformy walutowej w zachodnich Niemczech, dokonana przez aliantów, reforma została zrealizowana bez uzgodnienia z ZSRR, 20 czerwca 1948r. zastąpiono będącą w użytku od 1924 r. Reichsmarkę na marką niemiecką. Reforma aliantów zagroziła sowieckim interesom, reforma dotyczyła także zachodnich sektorów Berlina. Sowieci obawiali się, że stracą kontrolę nad własną strefą okupacyjną, z tego powodu w nocy z 23 na 24 czerwca 1948 r. zarządzili blokadę Berlina oraz odcięli dostawy energii elektrycznej. Komuniści sądzili, iż blokada Berlina zmusi aliantów do wycofania się z miasta. Zachodnia część Berlina kontrolowana przez aliantów stanowiła bufor na terytorium kontrolowanym przez przeciwnika, alianci nie mogli sobie pozwolić na jego utratę. 

Receptą aliantów na tę trudną sytuację stało się stworzenie mostu powietrznego łączącego zachodnie Niemcy z zachodnim Berlinem, most powietrzny był środkiem lotniczym służącym do zaopatrzenia Berlina w niezbędne produkty. Blokada Berlina trwała jedenaście miesięcy, zakończyła się w maju 1949 r. Podczas trwania blokady alianci przesyłali do Berlina surowce i żywność. Cel sowietów, wycofanie się aliantów z Berlina, nie został osiągnięty, na początku maja 1949 r. sowieci podjęli decyzję o zdjęciu blokady Berlina. Kryzys berliński był potwierdzeniem rzeczywistego podziału Niemiec, przyspieszył stworzenie dwóch państw niemieckich. 7 września 1949 r. została utworzona Republika Federalna Niemiec(RFN). Na wschodzie, 7 października 1949 r. utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną(NRD).

Podobne wypracowania do I kryzys berliński - blokada Berlina. Opracowanie