Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencja bazylejska - postanowienia. Opracownie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja bazylejska to umowa o „kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych”. Konwencja ta została sporządzona 22 marca 1989 r. w Bazylei. Była reakcją na wzrastające wytwarzanie i transgraniczne przemieszczanie odpadów, które stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska ludzi i zwierząt. W umowie tej uważa się, że odpady powinny być usuwane w państwie, w którym zostały wytworzone, a jeśli miałby już być usuwane w innym, to powinno się to robić w sposób nie zagrażający ludzkiemu zdrowiu i środowisku. Konwencja bazylejska dąży do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego, wzywa do nadzoru i kontroli przesyłanych odpadów między państwami, w których umowa obowiązuje.

Według konwencji odpadami niebezpiecznymi są: odpady sanitarne ze szpitali, ośrodków medycznych i klinik, odpady z produkcji i przygotowywania produktów farmaceutycznych, zużyte środki farmaceutyczne i leki, odpady pochodzące z produkcji i stosowania biocydów i fitofarmaceutyków, odpady pochodzące z wytwarzania i stosowania chemikaliów do konserwacji drewna, odpady pochodzące z produkcji i wykorzystania rozpuszczalników organicznych, odpady zawierające...

Podobne wypracowania