Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwencja paryska (1972) - postanowienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konwencja paryska to właściwie dokument o „o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Konwencja została sporządzona w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, umowa weszła w życie 17 grudnia 1975 r. W Polsce konwencja została przyjęta przez władze PRL-u 29 lutego 1976 r. 

Konwencja paryska jest środkiem mającym uniemożliwić niszczenie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. W ujęciu konwencji dziedzictwem kulturalnym są: zabytki architektoniczne, zabytki rzeźby i malarstwa, zabytki o charakterze archeologicznym, rzeczy mające wyjątkową wartość z historyczną stanowiącą materiał do nauki, badań. Ponadto do tego typu dziedzictwa zaliczają się przedmioty stanowiące wartość z punktu estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego. Natomiast w ujęciu konwencji dziedzictwem naturalnym są pomniki przyrody,formacje geologiczne i fizjograficzne, miejsca stanowiące dom dla zagrożonych wyginięciem zwierzą, strefy będące siedliskiem dla zagrożonych zagładą gatunków roślin a także miejsca posiadające szczególną wartość dla nauki oraz odznaczające się wyjątkowym pięknem. 

Państwa akceptujące konwencję zobowiązują się do...

Podobne wypracowania