Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Uniwersał połaniecki - skutki

Uniwersał połaniecki - akt dotyczący agrarnej reformy - został wydany 7 maja 1794 przez Tadeusza Kościuszkę. Znaczenie uniwersału polega zwłaszcza na tym, że był pierwszym dokumentem, który w realny sposób zakładał uwłaszczenie chłopów. Podstawowym punktem było zniesienie poddaństwa chłopów. Ponadto otrzymywali oni prawo do opuszczania wsi, jak również gwarancję nieusuwalności z ziemi przemocą.

Uniwersał nie miał charakteru rewolucyjnego. Chłop, jeżeli chciał opuścić miejsce zamieszkania, musiał zgłosić, gdzie się przesiedla. Przed przesiedleniem musiał również wywiązać się z powinności wobec właściciela gruntu, co miało łagodzić sprzeciw szlachty. Tak się jednak nie stało. Sprzeciw był zdecydowany, zwłaszcza, że w uniwersale znalazł się punkt, w którym stwierdzano zniesienie pańszczyzny ze skutkiem natychmiastowym chłopom, którzy przystąpili do insurekcji. Każdy, kto nie przestrzegał postanowień uniwersału mógł zostać postawiony przed sądem.

Po upadku powstania kościuszkowskiego szybko anulowano reformę wprowadzoną aktem z 7 maja. Kwestia pańszczyzny i wolności chłopów została jednak poruszona. W późniejszych czasach odwoływano się do znaczenia uniwersału, który za cel stawiał sobie przede wszystkim pozyskanie chłopów dla idei powstańczej. Pod tym względem częściowo wypełnił swoje zadanie. Faktycznie jednak był zbyt mało rewolucyjny z punktu widzenia chłopów oraz zbyt wielce rewolucyjny z punktu widzenia szlachty.

Podobne wypracowania do Uniwersał połaniecki - skutki