Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

PRL - Prezydent w PRL - historia, uprawnienia, funkcje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce kształtowała się nowa władza socjalistyczna w opozycji do pozostającej na emigracji legalnej władzy, kontynuującej tradycje dwudziestolecia międzywojennego. Na terenie Polski tworzyły się zręby ustroju Polski Rzeczpospolitej Ludowej, która przez kolejne 40 lat miała pozostawać pod dominującym wpływem idei i polityki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Dwudziestego drugiego lipca 1952 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję, która nadawała krajowi nową nazwę – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Co więcej, Konstytucja ta wprowadzała nowe rozwiązania ustrojowe likwidując wprowadzony Konstytucją marcową z 1921 r. urząd prezydenta.

Od 1952 do 1989 r. naczelną władzę w państwie sprawował organ kolegialny – Rada Państwa, która na mocy konstytucji z 1952 r. przejęła dotychczasowe uprawnienia prezydenta i łączyła jednocześnie kompetencje władz: ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej.

W 1989 r., po zapoczątkowaniu przez opozycję przemian demokratycznych w Polsce i porozumieniach Okrągłego Stołu, na krótko przywrócono urząd prezydenta (zastąpiono nim Radę Państwa) – tzn. Prezydenta Polski Rzeczpospolitej Ludowej, którym został generał Wojciech Jaruzelski (od 19...

Podobne wypracowania