Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Leszek Miller - biografia, życiorys

Leszek Cezary Miller to polski polityk, prezes Rady Ministrów.

Urodził się 3 lipca 1946 roku w Żyrardowie. Ukończył szkołę zawodową, a następnie podjął pracę w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie, kontynuując naukę wieczorowo w Technikum Elektroenergetycznym. Służył także na okręcie podwodnym ORP Bielik. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął swoją działalność polityczną jako działacz PZPR. Ukończył studia politologiczne w 1978 roku w partyjnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych. 

Był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach w 1986 roku. Następnie awansował na sekretarza Komitetu Centralnego PZPR i wrócił do Warszawy w 1988. W tym samym roku został także członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

Po rozpadzie PZPR został współzałożycielem ugrupowania SdRP, w którym pełnił wiele funkcji: sekretarza generalnego, następnie wiceprzewodniczącego oraz od 1997 przewodniczącego. W latach 1991-2005 był posłem na sejm od I-IV kadencji powołanym z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był powiązany ze sprawą „moskiewskiej pożyczki”, której istotne fakty zostały ujawnione w 1991 roku.

Leszek Miller sprawował wiele ważnych urzędów. W latach 1993- 1996 objął funkcję ministra pracy i polityki społecznej. W 1996 został Szefem Urzędu Rady Ministrów. Był także czołowym przedstawicielem resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 1997 roku. Jako przewodniczący klubu SLD w 1999 utworzył jednolitą partię polityczną o tej samej nazwie i do 2004 roku sprawował funkcję przewodniczącego. Został powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na Prezesa Rady Ministrów w 2001 mimo że dymisja Jerzego Buzka nie została jeszcze złożona. W tym samym roku otrzymał stanowisko Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. 

Podczas jego rządów została powołana Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Brał także udział przy podpisaniu Traktatu Akcesyjnego, który wprowadzał Polskę do UE. Jako jeden z ośmiu europejskich premierów popierał USA w sprawie Iraku. W 2004 roku brał udział w ceremonii przyjęcia Polski wraz z 9 innymi krajami do UE. 

Zrezygnował z członkowstwa w SLD w 2007 roku. Został przewodniczącym nowo utworzonej partii Polska Lewica w 2008 lecz w roku 2009 wystąpił z deklaracją członkowską do SLD. Rezygnując z członkowstwa w Polskiej Partii w 2010 został przyjęty do SLD.

Został odznaczony Orderem Uśmiechu; był także laureatem telewizyjnych „Wiktorów” w 2001 roku. Otrzymał tytuł „Człowiek Roku Tygodnika Wprost” (lata 2001 i 2002).

Podobne wypracowania do Leszek Miller - biografia, życiorys