Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czesław Kiszczak - biografia, życiorys

Czesław Kiszczak to generał broni Wojska Polskiego, szef Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz szef Wojskowej Służby Wewnętrznej. Czołowy działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych oraz Prezes Rady ministrów PRL.Po wyborach kontraktowych wicepremier i min. spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Kiszczak urodził się 19 października 1925 r. w Roczynach w rodzinie chłopskiej. W czasie II wojny światowej zesłany na roboty przymusowe w Niemczech. Po zakończeniu wojny wstąpił do Wojska Polskiego i Polskiej Partii Robotniczej, później PZPR. Jednocześnie ukończył w 1945 Centralna Szkołę Partyjna w Łodzi. Następnie trafił do kontrwywiadu i wywiadu wojskowego gdzie w latach 1972-1979 był jego szefem i zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP. 

W 1957 ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP. W 1973 r. awansował na do stopnia generała brygady, następnie w 1979 uzyskać stopień generała dywizji. Wspinając się po stopniach kariery zawodowej w latach 1979-1981 został mianowany Szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej. W latach 1981-1990 należał do KC PZPR, od lipca 1981 piastując stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Jako członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) uczestniczył w organizowaniu stanu wojennego. Brał udział w obradach okrągłego stołu. 

Po wyborach w 1989 został desygnowany na premiera jednak ze względu na brak poparcia nie zdołał utworzyć rządu. W latach 1989-1990 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego piastował stanowisko wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych. 6 lipca 1990r. przekazując resort spraw wewnętrznych Krzysztofowi Kozłowskiemu wycofał się z życia politycznego.

Po wieloletnim procesie w 2004 r. został uznany winnym przyczynienia się do śmierci górników z kopalń Wujek i Manifest Lipcowy w grudniu 1981 i skazany na 4 lata więzienia. Kara następnie została skrócona na 2 lata w zawieszeniu. Obecnie w sądach nadal toczą się procesy w sprawie generała Czesława Kiszczaka za jego działalność jako ministra MSW w czasie stanu wojennego.

Podobne wypracowania do Czesław Kiszczak - biografia, życiorys