Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Doktryna Keynesa (keynesizm) - ekonomia - definicja, założenia opracowanie

Keynesizm to pojęcie ściśle związane z ekonomią. Doktrynę tę stworzył John Keynes w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, pierwszy raz zaprezentował ją w 1936 roku. Poglądy zawarte w tejże teorii miały kluczowy wpływ na rozwój ekonomii oraz finansów publicznych na świecie w tym okresie. Keynesizm to jedna ze szkół o charakterze makroekonomicznym, propagująca interwencjonizm państwa, przez co zyskała szybki rozgłos oraz wiele pozytywnych ocen wśród wybitnych znawców tematyki. W opozycji dla keynesizmu stawiano poglądy monetarystów, do których należał, między innymi, F. von Hayek.  

Do elementów podstawowych tej teorii zalicza się stwierdzenie, iż wszelkie działania są uzależnione od inwestycji. Mowa tu o ogólnym poziomie produkcji, zatrudnienia oraz osiąganych dochodów. Jednakże niemożliwe jest osiągnięcie takiego stanu, w którym samo dokonanie inwestycji równałoby się z automatycznym pełnym zatrudnieniem wszystkich czynników wytwórczych, czyli, finalnie, maksymalnego produktu społecznego. Mechanizm rynkowy nie jest bowiem w stanie tego zapewnić. Dlatego tez konieczna jest interwencja państwowa, która polegałaby na pobudzeniu popytu na rynku światowym. Do instrumentów, niezbędnych dla tej ingerencji, zalicza się politykę pieniężną i fiskalną oraz bezpośredni wpływ państwa na proces inwestowania poprzez inwestycje o charakterze publicznym.

Keynes postulował również nałożenie odmiennych stawek podatkowych wobec osób majętnych i mniej zamożnych, bogatsi mieliby płacić wyższe podatki. Deficyt budżetowy miał być uzupełniany w trakcie trwania lepszej koniunktury, a wykorzystywany w gorszych okresach. 

Przeciwnicy teorii skupili się na braku odniesień w stosunku do monopolizacji rynku. Ponadto kolejną zarzucaną doktrynie wadą był krótki zakres czasowy wykonywanych analiz, co mogło wpłynąć na ich wiarygodność. Uznawano także, że została pominięta rzeczowa struktura inwestycji oraz wykazywano brak uwzględniania w badaniach strony podażowej inwestycji, gdyż skupienie Keynesa dotyczyło głównie popytowej strony inwestycji.

Podobne wypracowania do Doktryna Keynesa (keynesizm) - ekonomia - definicja, założenia opracowanie