Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Obywatel - obowiązki obywatela - charakterystyka

W każdym państwie demokratycznym funkcjonuje szereg zasad zapisanych w ustawach i innych przepisach prawnych, gwarantujących prawa wobec jednostek. Ponadto, w prawie międzynarodowym również można wyszczególnić pewne ogólne zasady, skierowane do władz państwowych, obligujące je do takiego sprawowania władzy, aby jednostki nie były prześladowane czy też dyskryminowane.

Równocześnie na obywateli państwa demokratycznego nałożone są również obowiązki. Przez obowiązek obywatelski rozumie się konstytucyjnie ustalone nakazy, skierowane do obywateli danego kraju. Każdy obywatel jest zobowiązany do poszanowania praw innych ludzi oraz do przestrzegania prawa. Szczegółowe regulacje zapisane są w kodeksach i innych ustawach.

Obowiązki obywatelskie zapisane są również na kartach Konstytucji. Zgodnie z nią do najważniejszych należy wierność i troska o wspólne dobro narodu i społeczeństwa, która jest kluczowym czynnikiem, gwarantującym spójność wewnątrz państwa czy też jego prawidłowe funkcjonowanie. Element podstawowy stanowi także przestrzeganie prawa obowiązującego w państwie czy też ponoszenie ciężarów i świadczeń na jego rzecz. Przykład stanowi płacenie podatków. W przypadku stanu agresji z zewnątrz do obowiązku jednostki należy obrona Ojczyzny. W każdym innym momencie ponadto obywatel powinien wykazywać starania o poprawę stanu naturalnego środowiska czy też, w związku z tym, ponosić odpowiedzialność za jego zagrożenie oraz zniszczenia.

Do obowiązków obywatela należy również zaliczyć konieczność zachowań przyjętych zgodnie z niepisanymi regułami. Polega to na uprzejmości wobec innych członków danej grupy społecznej, przestrzeganiu zasad określonych przez wartości moralne, wywodzące się z pouczeń religii, wyznania czy wierzenia. Obowiązkowo również należy traktować kwestie związane z przejawami dyskryminacji jednostki.

Podobne wypracowania do Obywatel - obowiązki obywatela - charakterystyka