Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partie prawicowe w Polsce - charakterystyka, program

W polskim systemie prawnym można dokonać enmeratywnego wyliczenia partii politycznych o charakterze prawicowym. Zalicza się po nich Platforma Obywatelska (PO), ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza (PJN), Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Ruch Katolicko-Narodowy oraz Ruch Odbudowy Polski. 

Platforma Obywatelska w swym programie partyjnym opowiada się za decentralizacją państwa poprzez wzmocnienie samorządów. Postuluje również odpartyjnienie Senatu, odbudowę służby cywilnej, zmianę kodyfikacji prawa wyborczego, stworzenie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących immunitetu parlamentarnego. W kwestiach gospodarczych PO postuluje umiarkowany liberalizm. W swoim programie partia propaguje wprowadzenie podatku liniowego, budżetu zadaniowego oraz zmniejszenie deficytu budżetowego. W kwestii polityki zagranicznej PO od początku nawoływała do uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Z kolei w kwestiach społecznych Platforma prezentuje raczej konserwatywne stanowisko. Sprzeciwia się legalizacji związków partnerskich, aborcji oraz eutanazji. 

Partia Polska Jest Najważniejsza deklaruje się jako ugrupowanie centroprawicowe, konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne. W zakresie polityki społecznej popiera politykę prorodzinną poprzez chęć wprowadzenia innych przepisów podatkowych, bardziej korzystnych dla rodzin wielodzietnych. Oprócz tego PJN chce zmienić proces związany z założeniem własnej działalności gospodarczej . Partia proponuje także podwyższenie kwoty zwolnionej z opodatkowania PIT oraz wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się rodziców z dziećmi. Jako główne założenia programowe PJN zakłada zrównanie wieku emerytalnego wobec kobiet i mężczyzn, liniową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych.

PiS opowiada się za zwiększeniem praw dla ofiar przestępstw i zaostrzeniem kar dla przestępców. W kwestii prowadzenia polityki zagranicznej partia popiera proces integracji z Unią Europejską, a także jest za polityką proamerykańską. Partia poparła udział polskich żołnierzy w operacjach wojennych w Iraku. PiS zaprezentowało całościowy projekt nowej konstytucji. Partia sprzeciwia się zalegalizowaniu eutanazji, aborcji na życzenie, rejestracji związków homoseksualnych oraz "miękkich narkotyków". W ujęciu gospodarczym partia opowiada się za progresywną skalą podatkową oraz wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez obniżanie pozapłacowych kosztów pracy oraz przeprowadzeniem reformy finansów publicznych, sprzeciwia się z kolei pochopnie przeprowadzanemu procesowi prywatyzacji. Postuluje utrzymanie przez państwo kontroli nad spółkami o strategicznym znaczeniu. 

Podobne wypracowania do Partie prawicowe w Polsce - charakterystyka, program