Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Europejska Sieć Sądowa - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Europejska Sieć Sądowa to organ powołany przez Radę Unii Europejskiej. Dzieli się na dwa wydziały, Europejską Sieć Sądowniczą do spraw karnych (European Judicial Network) oraz na Europejską Sieć Sądowniczą do spraw cywilnych i handlowych.

Europejska Sieć Sądownicza ds. karnych została powołana przez Radę Unii Europejskiej na podstawie Wspólnego Działania z 29 czerwca 1998 roku. Do jej zadań należy poprawienie na terenie Unii pomocy prawnej o zakresie międzynarodowym w przypadku postępowań karnych. Ma to następować dzięki bardziej efektywnej współpracy z zakresu informacji prawnych, wyszczególnianiu punktów kontaktowych czy tez aktywnemu uczestnictwu prokuratorów i sędziów. Polska również uczestniczy w działaniach Sieci.

Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych została utworzona na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej. Podwaliny do utworzenia systemu zapewniającego lepszą płynność współpracy w kwestiach cywilnych i handlowych. Podstawy prawne do powstania tego typu działań zagwarantowały zapisy Traktatu Amsterdamskiego, na mocy którego współpraca między państwami w zakresie spraw natury cywilnej stała się częścią pierwszego filaru Unii. Szczyt Europejski w Tampere (1999 rok)...

Podobne wypracowania