Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Europejska Sieć Sądowa - definicja, charakterystyka

Europejska Sieć Sądowa to organ powołany przez Radę Unii Europejskiej. Dzieli się na dwa wydziały, Europejską Sieć Sądowniczą do spraw karnych (European Judicial Network) oraz na Europejską Sieć Sądowniczą do spraw cywilnych i handlowych.

Europejska Sieć Sądownicza ds. karnych została powołana przez Radę Unii Europejskiej na podstawie Wspólnego Działania z 29 czerwca 1998 roku. Do jej zadań należy poprawienie na terenie Unii pomocy prawnej o zakresie międzynarodowym w przypadku postępowań karnych. Ma to następować dzięki bardziej efektywnej współpracy z zakresu informacji prawnych, wyszczególnianiu punktów kontaktowych czy tez aktywnemu uczestnictwu prokuratorów i sędziów. Polska również uczestniczy w działaniach Sieci.

Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych została utworzona na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej. Podwaliny do utworzenia systemu zapewniającego lepszą płynność współpracy w kwestiach cywilnych i handlowych. Podstawy prawne do powstania tego typu działań zagwarantowały zapisy Traktatu Amsterdamskiego, na mocy którego współpraca między państwami w zakresie spraw natury cywilnej stała się częścią pierwszego filaru Unii. Szczyt Europejski w Tampere (1999 rok) pomógł nakreślić polityczny program działań w tym obszarze. 

Europejska Sieć Sądownicza nie stanowi zastępstwa dla już istniejących mechanizmów dotyczących pomocy prawnej. Jej zadaniem jest ich uzupełnienie i zwiększanie ich efektywności, a także wspieranie międzynarodowej pomocy prawnej oraz sprawnego wykonywania wniosków o pomoc prawną między państwami członkowskimi. 

Z założenia opiera się ona na współdziałaniu krajowych Punktów Kontaktowych, poprzez które odbywa się wymiana informacji między organami krajowymi właściwymi do pomocy prawnej. 

Obie gałęzi Sieci swą działalność opierają na wymianie informacji w sposób międzynarodowy, przy użytkowaniu Internetu ora dostępu do sieci. Dane te są niedostępne dla wszystkich obywateli, zawierają bowiem często informacje ważne do skutecznego wykonania zadań przez jednostki do tych celów wyznaczone.

Podobne wypracowania do Europejska Sieć Sądowa - definicja, charakterystyka