Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Państwo - atrybuty państwa - opracowanie

Państwo to zorganizowanie polityczne społeczeństwa, a także twór wyposażony w suwerenną władzę oraz zajmujący określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany, poprzez posiadanie obywatelstwa danego państwa. W obrębie państwa występuje stosunek, który opiera się na władzy i podporządkowanym jej osobom oraz grupom. Atrybutem państwa jest suwerenność, czyli całkowita niezależność od dowolnej siły zewnętrznej i wewnętrznej.

Ponadto, w zapisach Międzyamerykańskiej Konwencji o Prawach i Obowiązkach Państw z 26 grudnia 1933 roku, państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać atrybuty takie jak ludność, określone terytorium, wyznaczoną władzę wykonawczą (rząd), zdolność do utrzymywania do utrzymywania stosunków z innymi państwami.

Suwerenność jako atrybut państwa, nieodmiennie związana jest z pojęciami niepodległości oraz wolności. To przejaw zdolności do samodzielnego i niezależnego od nikogo sprawowania władzy politycznej w państwie, w celu zapewnienia jego obywatelom możliwie jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. Polega to także na przestrzeganiu zasad polityki zewnętrznej w aspekcie granic państwa oraz ich obrony w przypadku militarnej agresji ze strony innego państwa. 

Ponadto do atrybutów państwa należy zaliczyć także powszechność jako zasadę obowiązującą. Polega to na identycznym traktowaniu wszystkich obywateli oraz rozpowszechnianiu przekonania, że powszechność zasad prawnych w kraju obejmuje wszystkich obywateli w równym stopniu.

Także kluczową rolę w przypadku państwa odrywa jego zakres terytorialny, w skład którego wchodzi obszar lądowy państwa oraz wody przybrzeżne, wewnętrzne oraz morze terytorialne oraz, odpowiednio, przynależna przestrzeń powietrzna czy też podziemia.

Podobne wypracowania do Państwo - atrybuty państwa - opracowanie