Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partie polityczne - zasady funkcjonowania partii politycznych. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Partie polityczne to dobrowolne organizacje, które wywierają wpływ na kształtowanie systemu demokratycznego oraz polityki w państwie poprzez stosowanie przyjętych i usankcjonowanych metod. Zasady funkcjonowania partii politycznych w Polsce reguluje ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz ustawy szczegółowe.

Członkiem partii może zostać tylko pełnoletni obywatel polski – musi mieć ukończone osiemnaście lat - który nie posiada ograniczonych praw i zdolności do czynności prawnych. Każda z partii musi być traktowana w analogiczny sposób, także proces rejestracji partii politycznej jako organizacji wygląda identycznie. Partie mają prawo do ukształtowania własnych struktur wewnątrz partii, jej celów oraz sposobów działania. Partia polityczna uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisu do ewidencji partii politycznych, co następuje na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie. Każda partia musi posiadać swój statut w formie pisemnej, który jest załączany do podania o wpis do ewidencji. Ważne zmiany muszą zostać zgłoszone do sądu.

Finansowanie partii politycznych jest jawne oraz uregulowane w ustawie o partiach politycznych. W myśl tych przepisów majątek partii powstaje ze składek członkowskich,...

Podobne wypracowania