Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partie polityczne - partie faszystowskie - definicja, charakterystyka, przykłady

Faszyzm to kierunek polityczny, powstały po I wojnie światowej, jako opozycyjny wobec działalności socjalistów i komunistów. Głosi on hasła skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierza do stworzenia państwa totalitarnego i monopartyjnego. Skupiał w swoich szeregach nie tylko tzw. warstwy średnie (średnia burżuazja miejska i wiejska, drobnomieszczaństwo, drobni kupcy, byli wojskowi), ale także najbardziej zacofane grupy klasy robotniczej. Ośrodki występowania faszyzmu pojawiły się głównie w Niemczech i we Włoszech.

Faszyzm we Włoszech powstał na podstawie ogólnego kryzysu kapitalizmu. Wówczas wzrost fali rewolucyjnej zagroził bezpośrednio panowaniu burżuazji, wśród której zarysowała się tendencja do przejścia od form ustrojowych demokracji parlamentarnej do jawnej dyktatury terrorystycznej. Przybierał on specyficzne formy, wynikające ze społeczno-gospodarczej struktury danego kraju. We Włoszech związany głównie z kapitałem finansowym, w Niemczech z przedstawicielami przemysłu ciężkiego, w Hiszpanii ze sferami feudalno-obszarniczymi.

Początkowo terminem tym określano wyłącznie ruch rozwijający się we Włoszech pod przywództwem B. Mussoliniego, którego podstawą stały...

Podobne wypracowania