Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System partii hegemonicznej - definicja, cechy, opracowanie

System hegemoniczny jest jednym z systemów partyjnych. Zakłada istnienie jednej, sprawującej władzę partii, natomiast inne działające w państwie są tylko jej sojusznikami. 

W krajach o systemie partii hegemonicznej głównym celem działania jest stworzenie pozorów pluralizmu politycznego. Oznacza to, iż oficjalnie i legalnie może działać nawet kilka ugrupowań. Zawsze jednak istnieje jedna partia, tak zwana hegemoniczna. Hegemonia z języka greckiego oznacza przywództwo, przewyższającą siłę i przewodnictwo. Taki charakter ma właśnie władza w omawianym systemie. Można powiedzieć, iż ugrupowanie hegemoniczne całkowicie podporządkowało sobie inne partie. 

Na mocy najważniejszego dokumentu w państwie, czyli konstytucji lub też innej umowy politycznej, tylko jedna partia otrzymuje bezpośrednią władzę i staje się przewodnikiem innych. Partia ta wyznacza sobie pewne cele, posiada określone założenia, program polityczny, kieruje się odpowiadającą jej ideologią. Bardzo ważne jest, iż wszystkie inne funkcjonujące w państwie ugrupowania także muszą przyjąć zatwierdzony przez hegemoniczne ugrupowanie program. Jest to podstawowy warunek istnienia. W taki oto sposób partia główna zyskuje swoich sojuszników, którzy razem z nią budować będą nowy porządek i zasady w państwie. Praktycznie żadna partia nie działa na własną rękę, wszelkie decyzje podejmowane są po konsultacji z członkami partii rządzącej.

Należy wspomnieć, iż w państwach, w których obserwuje się (bądź obserwowało w przeszłości) system partii hegemonicznej nie jest legalnie przyjęte istnienie opozycji oraz ugrupowań o opozycyjnych poglądach i zapatrywaniach. Partia rządząca nie chce dopuścić do utraty swojej roli politycznej, dlatego też za wszelką cenę zwalcza przejawy działalności opozycyjnej.

Przykładami państw, w których zaobserwowano system partii hegemonicznej mogą być między innymi Meksyk czy Irlandia. Tak jak w opisie, tylko jedno ugrupowanie miało realną władzę, którą jednak sprawowało przy udziale partii wspierających oraz sojuszniczych. 

Podobne wypracowania do System partii hegemonicznej - definicja, cechy, opracowanie