Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System dwuipółpartyjny - definicja, cechy, opracowanie

System dwuipółpartyjny jest jednym z rodzajów systemu partyjnego, jakie można zaobserwować w funkcjonujących systemach politycznych. Zakłada on istnienie dwóch przodujących partii oraz jednej pomocniczej. Nazwa dwuipółpartyjny oznacza, iż trzecia partia ma niewielkie znaczenie polityczne i występuje jedynie w roli sojusznika oraz wspólnika. 

System taki występuje w państwach demokratycznych. Opinie i sympatie wyborców są jednak w nich podzielone. Nie ma jednej partii, która zdobyłaby podczas wyborów wszystkie mandaty. W praktyce oznacza to, iż żadna z partii nie byłaby w stanie samodzielnie sprawować władzy. Jednocześnie obserwuje się działanie dwóch najważniejszych ugrupowań, które cieszą się największą sympatią. Można powiedzieć, iż głosy wyborców rozkładają się pomiędzy dwoma partiami względnie równomiernie. Ale, jak już zostało to podkreślone, żadna z nich nie uzyskałaby pełni władzy. Należy również dodać, iż zazwyczaj dwie najbardziej istotne w danym państwie partie są ze sobą w nieustannym konflikcie. Często mają odmienny światopogląd polityczny, wyznaczyły sobie różne cele, zamierzają podjąć inne środki i narzędzia do ich realizacji. Stanowi to przyczynę nieporozumień. 

Aby zatem państwo mogło funkcjonować w odpowiedni i sprawny sposób konieczne jest pojawienie się trzeciej partii, którą ze względu na ważność i możliwości polityczne nazywa się właśnie „połową”. Jest to ugrupowanie, które gotowe jest połączyć się w koalicję i zgodzić się na pewne kompromisy i ustępstwa. 

Zazwyczaj partia taka posiada zdolność do uzyskania około dwudziestu procent mandatów, co również nie jest bez znaczenia. W praktyce większość władzy posiadają dwie najważniejsze partie, ale cały czas współpracują one z tą trzecią. Oczywiście, programy tych ugrupowań nie mogą być radykalnie odmienne, musi dojść do porozumienia i rozpoczęcia współpracy. Właśnie w ten sposób tworzy się program polityczny, który w większym lub mniejszym stopniu jest koordynowany przez każdą z partii. 

Należy zaznaczyć tu wyraźne różnice pomiędzy systemem dwuipółpartyjnym a systemem dwupartyjnym. Ten drugi praktycznie wyklucza dopuszczenie do władzy tak zwanych partii trzecich, a władza sprawowana jest przez dwa dominujące ugrupowania. Natomiast omawiany tu system jak najbardziej zakłada współpracę i swoisty sojusz.

System dwuipółpartyjny występuje między innymi w Niemczech. Można tam było zaobserwować występowanie dwóch najważniejszych ugrupowań, które wspierane są działaniem mniejszej partii. 

Podobne wypracowania do System dwuipółpartyjny - definicja, cechy, opracowanie