Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System partii dominującej - definicja, cechy, opracowanie

System partii dominującej jest jednym z systemów partyjnych. Zakłada on legalne istnienie kilku partii, ale w praktyce tylko jedna z nich ma szansę dojść do władzy. 

Państwa o takim systemie partyjnym posiadają ustrój demokratyczny. W konstytucji zapisane jest, że ludzie zainteresowani polityką mogą swobodnie zrzeszać się i tworzyć partie polityczne. Zatem, obserwuje się istnienie nawet kilku ugrupowań. Wśród nich jest jednak zawsze jedno ugrupowanie, tak zwane dominujące. Oznacza to, iż ma ono największą i praktycznie jedyną szansę na wygranie wyborów i zdobycie sympatii obywateli. W praktyce wygląda to następująco: ugrupowanie dominujące zdobywa władzę i sprawuje ją przez wiele lat. Zmieniają się tylko członkowie i przywódcy, jednak program i ideologia pozostaje bez zmian. 

Należy pamiętać, iż w przeciwieństwie do systemu partii hegemonicznej, omawiany system nie zakłada współpracy pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. Partie być może nie zawsze pozostają w konfliktach i sporach, nie tworzą jednak koalicji, nie powinno się ich również nazywać ugrupowaniami sojuszniczymi. Partia dominująca posiada swój własny program, natomiast reszta partii zazwyczaj reprezentuje zupełnie odmienne poglądy. Jednak z powodu wyborów społecznych i wielu politycznych uwarunkowań, tylko jedno ugrupowanie ma szansę na realne sprawowanie władzy.

Uwzględnić trzeba również fakt, że właściwie tylko partia dominująca jest w stanie sprawować władzę samodzielnie, stąd też jej przewaga. Prawdopodobnie inne ugrupowania, aby przetrwać, musiałby tworzyć koalicję, modyfikować programy i łączyć cele w jeden wspólny. Spowodowałoby to z pewnością pewne zamieszanie w świecie politycznym, być może byłoby przyczyną sporów oraz konfliktów. Natomiast partia dominująca jest wewnętrznie spójna i reprezentuje jeden, jasno określony program. Dlatego też udaje się jej członkom sprawować władzę przez wiele lat.

Przykładami państw, w których zaobserwowano istnienie systemu partii dominującej są między innymi Szwecja oraz Indie. W Szwecji władzę sprawowała (i nadal jest ważna) Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza. Analogicznie w Indiach za dominujące ugrupowanie uważa się Indyjski Kongres Narodowy. 

Podobne wypracowania do System partii dominującej - definicja, cechy, opracowanie