Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System jednopartyjny - zalety i wady. Wady systemu jednopartyjnego

System jednopartyjny zakłada istnienie jednej partii dominującej, która w praktyce sprawuje całą władzę. Taki ustrój posiada dużo więcej wad niż zalet, ponieważ ogranicza możliwości stworzenia państwa demokratycznego. 

Wadą systemu partyjnego jest monopol jednej partii niemal we wszystkich aspektach życia, zarówno politycznego, jak i społecznego. Historia pokazała, iż państwa o charakterze systemu jednopartyjnego kontrolowały wszystkie dziedziny życia, takie jak gospodarkę, handel, a nawet kulturę. W warunkach takiego systemu nie ma mowy o pojawieniu się demokracji. Obywatele nie wpływają niemal w żaden sposób na sytuację w kraju, tylko partia podejmuje decyzje i reguluje wszelkie stosunki polityczne. 

Kolejną wadą systemu jednopartyjnego jest niedopuszczanie do władzy innych ugrupowań. Być może ich programy byłyby ciekawsze i bardziej rozwojowe, jednak partia dominująca na to nie pozwala. Podobnie sytuacja ma się z istnieniem parlamentu. Niemal wszyscy parlamentarzyści pochodzą z partii panującej, co również uniemożliwia demokrację w państwie. 

Ogromną wadą systemu partyjnego jest istnienie tylko jednego programu politycznego. Obywatele nie mają zatem wyboru, realizowane są bowiem tylko idee zatwierdzone przez to ugrupowanie. Ludzie żyją więc w zastanym świecie, nawet jeśli sytuacja jest zła i krajowi potrzebna jest zmiana, jeden program powoduje brak możliwości rozwoju. Poza tym system jednopartyjny często wiąże się z reżimem, faszyzmem lub komunizmem. Państwa o takim systemie posiadają specyficzny styl kierowania władzą i obywatelami. Nie rokuje to dobrze, często bowiem skutki takiego systemu są tragiczne.

Zalety jednopartyjności są naprawdę nieliczne, myślę nawet, że ciężko powiedzieć cokolwiek o dobrych stronach takiego systemu. Z pewnością za zaletę można uznać brak wewnętrznych konfliktów, jakie często obserwuje się w systemie wielopartyjnym. Istnieje tylko jeden program, politycy są co do niego zgodni. Obywatele nie muszą więc znosić niekończących się sporów. Dobrą rzeczą może być również jasność i klarowność programu politycznego. Skoro jest jeden, na pewno dobrze go dopracowano i przedstawiono wszystkim obywatelom. 

Należy jednak pamiętać, jakie skutki w przeszłości miało istnienie w wielu państwach systemu jednopartyjnego. 

Podobne wypracowania do System jednopartyjny - zalety i wady. Wady systemu jednopartyjnego