Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Afryka - konflikty. Rwanda i Burundi - konflikty wewnętrzne i charakterystyka stosunków

Region Wielkich Jezior Afryki to obszar bardzo niespokojny, szargany licznymi konfliktami plemiennymi. Przykładami konfliktów tego regionu jest konflikt między ludnością Tutsi (lud pasterski) i Hutu (rolnicy) w Rwandzie oraz konflikt plemienny w Burundi (konflikt ten jest mniej znany opinii publicznej, co warto podkreślić – przebiega podobnie jak w Rwandzie między plemionami Hutu i Tutsi).

Zarówno w Burundi, jak i w Rwandzie występuje bardzo podobna struktura etniczna – kraje te zamieszkują przede wszystkim przedstawiciele plemienia Hutu oraz pozostający w mniejszości członkowie plemienia Tutsi.

Współczesny konflikt (nasilenie napięć między plemionami Tutsi i Hutu miało miejsce jeszcze w czasie epoki kolonialnej, a także już po uzyskaniu niepodległości) między Tutsi i Hutu w Burundi rozpoczął się w 1993 r., kiedy to został zastrzelony pierwszy demokratycznie wybrany prezydent kraju (pochodził on z plemienia Hutu). Rozpoczęła się wtedy krwawa wojna między przedstawicielami Hutu i Tutsi, która przyniosła śmierć ponad 150 tysięcy ludzi i ogromne migracje miejscowej ludności. Konflikt w Rwandzie rozpoczął się natomiast rok później – w 1994 r., kiedy zestrzelono samolot lądujący w stolicy Rwandy – Kigali. Na pokładzie samolotu znajdowali się wówczas prezydenci Rwandy i Burundi. Konflikt w Rwandzie przerodził się w systematyczną rzeź ludności cywilnej. Ofiarami padło ok. miliona mieszkańców kraju.

Pod koniec lat 90. i z początkiem lat 2000 brutalne konflikty w Rwandzie i Burundi zaczęły zbliżać się ku końcowi, pojawiła się nadzieja na ustalenie i utrwalenie pokoju i wzrost stabilizacji w kraju. Warto zaznaczyć, że wa obu krajach ku pokojowi zdecydowano się podążać dwoma różnymi drogami – w Rwandzie podjęto decyzję o rozwoju ponad podziałami plemiennymi nowej koncepcji Rwandyjczyka, natomiast w Burundi zaakceptowano zróżnicowania etniczne i starano się o równy podział udziału we władzy Hutu i Tutsi.

Eskalacja nienawiści między Hutu i Tutsi w Burundi oraz w Rwandzie rozlała się także na sąsiednie kraje, spowodowała fale migracji. Co więcej, konflikt między Hutu i Tutsi jest także jedną z najbardziej spektakularnych porażek Organizacji Narodów  Zjednoczonych, która w żaden sposób nie starała się zapobiec dziejącemu się na oczach opinii międzynarodowej ludobójstwu. Obecnie istnieje nadzieja na stopniowy stabilny rozwój Rwandy i Burundi, wojna lat 90. z pewnością będzie jednak pamiętana przez całe pokolenia mieszkańców tych dwóch afrykańskich krajów.

Podobne wypracowania do Afryka - konflikty. Rwanda i Burundi - konflikty wewnętrzne i charakterystyka stosunków