Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partie ekologiczne - definicja, charakterystyka, przykłady

Partie ekologiczne jako swoje główne założenia postulują świadomą i celową działalność państwa lub grupy państw, polegającą na rozsądnym korzystaniu z zasobów i walorów przyrody, jej właściwej ochronie oraz umiejętnym kształtowaniu. Kwestia kluczowa jest zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna. Partie o charakterze ekologicznym wywierają nacisk na państwo, aby wprowadzać przepisy i regulacje prawne w powyższych dziedzinach.

Początki powstawania partii o charakterze ekologicznym sięgają okresu lat 70-tych. Pierwsza partia ekologiczna powstała na terenie Szwajcarii, a następna w Wielkiej Brytanii. Największy rozwój tego typu organizacji można było zauważyć w Afryce na początku XXI wieku. W Polsce można wyróżnić Partię Zielonych, Polska Partię Ekologiczną, Partię Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej. Obok tych partii ważną rolna naszej scenie politycznej odgrywa również Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, stanowiąca system kontrolujący i monitorujący przestrzeganie pewnych reguł dotyczących środowiska. Partie te w swych założeniach programowych skupiają się na uprawianiu polityki ekologicznej.  Podstawowym jej zagadnieniem jest kwestia sensownego korzystania z zasobów ziemi, aby one nie zubożały, a zarazem ochrona naturalnego środowiska przed destrukcyjnym wpływem działalności ludzkiej (zanieczyszczenia płynące z globalizacji, urbanizacji, rozwoju nauki i techniki, zbytniej emisji dwutlenku węgla, śmieciami). Polityka ekologiczna często bywa zamiennie nazywana polityką ochrony środowiska.

Realizując założenia polityki ekologicznej wykorzystuje się dostępne prawnie i administracyjnie narzędzia (także ekonomiczne), to jest opłaty, kary, subwencje, systemy kontroli. Podstawowym postulatem programowym wszystkich „zielonych” partii jest edukacja ekologiczna, mającą na celu zwrócenie uwagi ludzi na kwestię ochrony środowiska. Skrajne partie ekologiczne próbują także bardziej radykalnych metod.

Podobne wypracowania do Partie ekologiczne - definicja, charakterystyka, przykłady