Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partie polityczne - partie antysystemowe - definicja, charakterystyka, przykłady

Partie antysystemowe to partie uważane za dysfunkcjonalne wobec systemu politycznego. Rozumienie antysystemowości obejmuje wiele postaw i poglądów, włączając w to alienację czy totalne odrzucenie systemu. Partia antysystemowa to taka, która dąży do podważenia istnienia reżimu. Najlepszą mozliwością jest zatem kryzys legitymacji, który powinien doprowadzić do zastąpienia jednego systemu politycznego (demokratycznego) innym, postrzeganym przez członków ugrupowania za lepszy czy bardziej efektywny. Pojawia się ideologiczna opozycja wobec liberalnego porządku politycznego i postulat radykalnego zerwania ciągłości rozwoju społecznego.

Wybitny znawca tematu, G. Sartori, dostrzega jednak różnicę między ideologiczną opozycją a protestem. Ten drugi przypadek kojarzony jest raczej z szerokim rozumieniem antysystemowości. Ugrupowania antysystemowe, zgodnie ze sformułowanym protestem, nie dążą do radykalnej zmiany charakteru systemu politycznego, a jedynie obowiązujących dotychczas „zasad gry“ politycznej, dyktujących, przykładowo, konieczność utrzymania koncepcji państwa dobrobytu. Wiąże się to z istnieniem rozbudowanego sektora publicznego. Nie jest to zatem opozycja ideologiczna wobec liberalnego systemu politycznego jako takiego,...

Podobne wypracowania