Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partie lewicowe w Polsce - charakterystyka, program

W Polsce funkcjonuje wiele partii politycznych o charakterze lewicowym. Przykłady stanowią Socjaldemokracja Polska (SDPL) oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD).

Socjaldemokracja Polska postuluje utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia, wprowadzenie zmian o charakterze bardziej liberalnym w ujęciu prawa do aborcji, wprowadzenie zmian w przepisach prawnych umożliwiających rejestrację związków partnerskich. Ponadto opowiada się także za rozdzieleniem państwa od kościołów oraz wyznań religijnych wszelkiego rodzaju. Proklamuje rozwiązanie Senatu oraz upublicznienie wszystkich teczek, pochodzących z okresu PRL (w odniesieniu do działaczy służb komunistycznych). Partia postulowała również wycofanie polskich wojsk z Iraku. W aspekcie polityki zagranicznej Socjaldemokracja jest partią prounijną. SDPL sprzeciwia się wprowadzeniu podatku liniowego dla przedsiębiorców. Ponadto nie zgadza się na likwidację powiatów oraz szeroko zakrojone zmiany w zakresie administracji państwowej. Oponuje także przeciwko przywróceniu kary śmierci.

W programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapisano utworzenie solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i sprawnego państwa oraz rozwój efektywnej gospodarki, a także zrównanie poziomu życia w Polsce z najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej oraz modernizacja państwa i społeczeństwa. Polska ma być państwem gwarantującym prawa i wolności obywatelskie. Partia opowiada się za ingerencją w życie gospodarcze. Partia proklamuje progresywny podatek od dochodów osobistych. Partia proponuje również, aby celem nadrzędnym państwa było faktyczne dobro społeczne i realne dobro jednostki mechanizmy rynku i państwa. Opowiada się po stronie pracownika, a nie pracodawcy. W ujęciu polityki zagranicznej celem SLD jest zapewnienie Polsce mocnej pozycji w międzynarodowym układzie sił, a zwłaszcza w UE. W kwestiach społecznych partia opowiada się za zrównoważeniem statusu kobiet i mężczyzn, wprowadzeniu aborcji oraz legalizacji związków osób tej samej płci. 

Podobne wypracowania do Partie lewicowe w Polsce - charakterystyka, program