Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe - historia powstania, działalność

Polskie Stronnictwo Ludowe to odgałęzienie jednej z najstarszych europejskich partii politycznych - polskiego ruchu ludowego. Korzenie PSL sięgają do okresu końca XIX wieku, działania przedstawicieli tej partii miały ogromny wpływ na wygląd ówczesnej sceny politycznej i do czasów współczesnych wywierają na niej spory skutek. Ruch ludowy w szczególności szanował idee niepodległościowe, chrześcijańskie oraz demokratyczne. 

Program polityczny partii opiera się w dużej mierze na doktrynie agraryzmu - w założeniach swych teoria ta postuluje rolnictwo jako element stały gospodarki, w szczególności zaś postuluje wprowadzanie samodzielnych gospodarstw rolnych oraz zasadę interwencjonizmu państwowego. PSL sprzeciwia się postępującej prywatyzacji przedsiębiorstw powiązanych z rolnictwem. W ujęciu polityki zagranicznej PSL popierało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jednakże warunkiem powinno być wynegocjowanie korzystnych warunków akcesyjnych. Obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za bliskimi i partnerskimi kontaktami z innymi członkami UE, w celu poszerzania konotacji gospodarczych i ekonomicznych. Ponadto partia nie zgadza się na wprowadzenie podatku liniowego. Co więcej, PSL domaga się zmiany procesu rekrutacji członków instytucji państwowych, takich jak Trybunał Stanu czy też ABW – proklamuje apolityczny mechanizm wyboru kandydatów na stanowiska. Postuluje także rozwiązanie Senatu.

W kwestiach społecznych PSL popiera w większości program innych partii centroprawicowych - nie uznaje bowiem prawa kobiety do aborcji, powszechnego prawa do eutanazji czy też legalizacji związków między osobami tej samej płci. Ponadto sprzeciwia się zalegalizowaniu miękkich narkotyków czy też wprowadzeniu systemu penalnego opartego o wykonywanie kary śmierci. Jako partia blisko związana ze środowiskiem Kościoła katolickiego, PSL opowiada się przeciwko rozdzieleniu państwa od decyzji i działań kościelnych czy też pomijaniu dogmatów wiary przy ustanawianiu przepisów prawa w Polsce. 

Podobne wypracowania do PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe - historia powstania, działalność