Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Proletariat - K. Marks - definicja, charakterystyka pojęcia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Proletariat to pojęcie opisujące jedną z klas społecznych, wyróżnionych w socjologii. Dotyczy ona okresu występującego jako następstwo rewolucji przemysłowej w XIX wieku.

Zgodnie z definicją utworzoną przez filozofa K. Marksa, w skład proletariatu wchodzili zatrudnieni w fabrykach robotnicy, którzy przed momentem zmian ustrojowych i gospodarczych zasilali szeregi pracowników manufaktur oraz rzemieślników bądź byli zubożałymi rolnikami. Była to klasa społeczna, której pozbawiono dostępu do środków produkcji, w związku z czym była ona uciskana i traktowana w sposób niesprawiedliwy, szczególnie w porównaniu z burżuazją, która to dzierżyła do nich dostęp. Zachłanność przedstawicieli burżuazji była przyczyną wieloletniego konfliktu i walki między klasami społecznymi. Tego typu proces historyczny z założenia uznawał rywalizację tych dwóch klas, czyli jednostek kapitalistycznych (właściciele środków produkcji - właścicieli fabryk, zespołów ziemskich czy też kapitału w postaci finansów) oraz proletariuszy (robotników). Walka pomiędzy tymi grupami społecznymi jest nieuchronna i nieustanna, wynika bowiem z natury rzeczywistego stanu posiadania i  potrzeb ludzkich. 

Zgodnie...

Podobne wypracowania