Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Układ z Schengen - członkowie, geneza, treść

Układ z Schengen to oficjalna nazwa porozumienia między państwami europejskimi, dotyczącego swobodnego przekraczania granic.

Geneza układu sięga roku 1984, kiedy to Francja podpisała umowę z RFN. Zapewniała ona obustronne usunięcie trudności w zakresie przekraczania granic przez ich obywateli. Umowa dotyczyła przechodzenia przez przejścia graniczne. Inne państwa europejskie szybko zainteresowały się tym porozumieniem. Szczególnie spodobało się ono krajom Beneluksu. Z ich inicjatywy zostało więc podpisane porozumienie. Miało to miejsce 14 czerwca 1985 roku w Schengen. Umowa obejmowała Francję, RFN i Beneluks.

W praktyce podpisanie układu oznaczało zniesienie kontroli pojazdów na granicach. Początkowo obowiązywał kontrola wzrokowa, ale w roku 1986 całkowicie z niej zrezygnowano. Oczywiście, należy pamiętać, iż w sytuacjach zagrożenia lub przy okazji pewnych oficjalnych wydarzeń w danych państwie istnieje możliwość przywrócenia kontroli.

Po roku 1986 kolejne państwa wyrażały chęć wstąpienia do organizacji. Najpierw członkami zostały Portugalia i Hiszpania. Polska przystąpiła do tak zwanej strefy Schengen w roku 2007. Obecnie do porozumienia należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy. Kilka państw czeka na przyjęcia do strefy Schengen, warunkiem jest bowiem wstąpienie do największej organizacji naszego kontynentu, czyli Unii Europejskiej. Jednak każde państwo może starać się o członkostwo.

Strefa Schengen to obszar wolnego przekraczania granic. Dotyczy ona nie tylko ważnych osobistości i polityków, ale wszystkich obywateli, co ważne – każdej rasy, wyznania, narodowości. Decyzja o tak ogromnej wadze i zapewniająca tak szerokie swobody niosła ze sobą, rzecz jasna, pewne ryzyko. Istnieje jednak przepis zezwalający na przywrócenia kontroli w razie potrzeby, jak zostało powiedziane powyżej; w razie przewidywania jakiegokolwiek zagrożenia bądź też podczas organizacji ważnych uroczystości strefa Schengen dba o poziom bezpieczeństwa swoich członków. Kontrola została ponownie wprowadzona już sześć razy. Okresy te wiązały się z odbywającymi się mistrzostwami w piłce nożnej albo też z politycznymi, światowymi spotkaniami. Prawdopodobnie w roku 2012, podczas Euro, także i w Polsce zostanie wprowadzona czasowa kontrola graniczna.

Podobne wypracowania do Układ z Schengen - członkowie, geneza, treść