Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

UA - Unia Afrykańska - działania, cele, organy

Unia Afrykańska (nazwa skrótowa UA) to bardzo ważna międzynarodowa organizacja, która obejmuje wszystkie państwa afrykańskie (jedynie Maroko nie wchodzi w składa Unii). Ta jednostka organizacyjna odegrała niezwykle ważną rolę w integrowania państw afrykańskich oraz miała niebagatelny wpływa na ich rozwój.

Unia Afrykańska została powołana 9 lipca 2002 roku. Miała funkcjonować w zastępstwie Organizacji Jedności Afrykańskiej, która wyczerpała swoje możliwości, a Afryka pilnie potrzebowała innych rozwiązań organizacyjnych. Unia Afrykańska ma charakter polityczny, militarny oraz gospodarczy. Założeniem tej instytucji była realizacja planu panafrykanizmu, czyli ruchu narodowego, podkreślającego odrębność ludów Afryki. Członkowie Unii zajęli się przede wszystkim walką o polepszenie życia afrykańskich ludzi i przestrzeganiem ich podstawowych praw. Miało to związek z wprowadzeniem demokracji i szerzeniem idei wspólnego dobra.

Unia zajmowała się także sprawami ekonomicznymi. Członkowie organizacji edukowali władców państw w kwestii handlu. Próbowali pokazać, jak cenne jest handlowanie w obrębie państw afrykańskich, pozwala to bowiem na rozwój i wzbogacanie się. Innym, bardzo ważnym zadaniem, jakie wyznaczyła sobie Unia, była próba ograniczenia wojen i konfliktów zbrojnych wśród afrykańskich państw.

Jak każda organizacja, Unia Afrykańska składa się z pewnych organów, które zajmują się poszczególnymi problemami i zagadnieniami. Do najważniejszych organów należą między innymi: Rada Wykonawcza, Zgromadzenie Unii oraz Rada Pokoju i Bezpieczeństwa. Ta ostania jest bezustannie w pogotowaniu, nie trzeba jej specjalnie zwoływać. Piętnastu członków pracuje przez cały czas, są gotowi do reagowania na jakiekolwiek sytuacje zagrażające Afryce i jej ludności.

Zazwyczaj działania Rady dotyczą konfliktów zbrojnych, prewencji oraz dbania o zachowanie porządku i pokoju. Należy dodać, iż omawiana organizacja afrykańska posiada stałe siły zbrojne, gotowe do natychmiastowego rozwiązywania konkretnych konfliktów.

Unia Afrykańska wyznaczyła sobie pewne cele, które uznała za priorytetowe. Były to: utworzenie wspólnego parlamentu, władzy sądowniczej, wprowadzenie jednolitej waluty, powołanie międzynarodowych sił zbrojnych i wprowadzenie banku centralnego.

Podobne wypracowania do UA - Unia Afrykańska - działania, cele, organy