Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - prawa ekonomiczne - interpretacja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne wchodzą w obręb praw człowieka II generacji. Służą przede wszystkim zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, w tym przypadku socjalnego, a ponadto obarczają państwo obowiązkiem natury społecznej i gospodarczej. Ekonomiczne prawa człowieka zostały zapisane m.in. w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966 roku. Dotyczą one ekonomicznej sfery życia człowieka i obejmują m.in. prawo do pracy, prawo do własności, prawo do dziedziczenia, prawo do strajku oraz do tworzenia związków zawodowych.

Bodajże najważniejszym prawem z wymienionych jest prawo do pracy, bowiem to ono zapewnia możliwość utrzymania się obywatelowi. Wynika z niego, iż każdy człowiek ma prawo do podjęcia uczciwej pracy, która zapewniłaby mu egzystencję na odpowiednim poziomie finansowym i jednocześnie pozwoliła na rozwój indywidualny. Ochrona prawa do pracy została wprowadzona głównie by zagwarantować człowiekowi stabilizację finansową (a dzięki temu i społeczną), a także zapobiegać powstawaniu zjawiska ubóstwa. Obok samego prawa do pracy występuje prawo do godnych i bezpiecznych warunków pracy oraz do godziwego wynagrodzenia. Warunki pracy oprócz spełnienia wymogów higieny i bezpieczeństwa...

Podobne wypracowania