Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ksenofobia i rasizm - porównanie (podobieństwa i różnice)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin ksenofobia wywodzi się z greckiego „ksenos” – obcy, gość oraz „phobos” – lęk i pierwotnie oznaczał on strach przed obcymi. Aktualnie pod tym pojęciem rozumiemy postawę niechęci czy wręcz wrogości względem innych osób, grup czy narodów, która ma swoje podłoże w poczuciu obcości, zagrożenia z ich strony. Owo wyobcowanie może powstawać na tle kwestii etnicznych, rasowych, narodowościowych, biologicznych, jak również w wyniku różnic kulturowych, językowych, religijnych.

Ksenofobia nie jest tylko niechęcią o podłożu rasowym, jak to ma miejsce w przypadku rasizmu. Wydaje się również, iż rasizm ma zdecydowanie mocniejszy i bardziej opresyjny charakter, posiada mocną podbudowę ideologiczną (czy wręcz jest ideologią), czego nie można powiedzieć o ksenofobii. Ta ostatnia nie jest oparta na przeświadczeniu podziału ras na lepsze i gorsze, które trzeba eliminować, wytwarza się raczej w określonych sytuacjach, np. gdy w otoczeniu pojawia się nowa, mało poznana grupa cudzoziemców, która staje się konkurentem na rynku pracy dla ludności miejscowej. Bardzo często głównym powodem niechęci są właśnie kwestie ekonomiczne.

Przykładowo – w ostatnich latach coraz częściej...

Podobne wypracowania