Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Problemy społeczeństwa polskiego - ubóstwo. Ubóstwo w Polsce - opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ubóstwo w Polsce jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Można powiedzieć, że stanowi główny problem społeczny naszego kraju, wraz z bezrobociem. Bieda obywateli polskich nie jest zjawiskiem nowym, powstałym po przemianach 1989 roku. Okres transformacji ustrojowych i gospodarczych wpłynął jedynie na powiększenie skali zjawiska, co bezpośrednio było związane ze znacznym podwyższeniem się stopy bezrobocia. Osoby, które utraciły stanowiska pracy – a dotyczyło to głównie ludzi ze wsi i małych miasteczek, zatrudnionych wcześniej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) oraz mniejszych zakładach przemysłowych – zaczęły borykać się z kłopotami finansowymi, co niejednokrotnie sprowadzało je na margines społeczny.

Warto dodać, iż bieda okresu PRL różniła się od tej występującej po 1989 roku. Różnice są widoczne m.in. w jej rozmieszczeniu. W Polsce komunistycznej obszary ubóstwa były znacznie rozproszone, natomiast obecnie zaobserwować można powstawanie większych skupisk biedy, szczególnie na wsiach i w starych dzielnicach miast, jak to ma miejsce choćby w Łodzi, Warszawie czy Katowicach. Warszawska Praga prawie przez wszystkich kojarzona jest z ubóstwem i różnego typu patologiami, jest uważana za bardzo...

Podobne wypracowania