Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kosmopolityzm - definicja, przykłady. Zagrożenia i zalety kosmopolityzmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kosmopolityzm nie jest wytworem XX wieku, choć wielu ludzi tak go widzi. Jest to spowodowane głównie przez bezpośrednie łączenie tego pojęcia ze zjawiskiem globalizacji. Jednak już w starożytności wybitni filozofowie (m.in. Diogenes i Sokrates) uważali się za kosmopolitów. Samo słowo również pochodzi z języka greckiego i oznacza „obywatela świata” – tak zwykło się też definiować kosmopolitę.

Kim jednak jest ów człowiek? To osoba, która deklaruje związek duchowy z kulturą całego świata, nie zaś z jednym państwem czy narodem. Analogicznie – kosmopolityzmem możemy nazwać postawę utożsamiana się z dorobkiem cywilizacyjnym wszystkich państw i narodów. W wielu przypadkach może on łączyć się z niechęcią do własnego kraju. Na przestrzeni wieków taką postawę z reguły przyjmowali przedstawiciele elit czy to politycznych, naukowych, religijnych czy ekonomicznych, ponieważ to oni podróżowali po świecie, byli obeznani z globalnym dorobkiem. Przeciętny obywatel żył w małej społeczności i ograniczał się jedynie do wiedzy o własnej ojczyźnie, jego horyzonty rzadko wykraczały poza nią. Ten podział w dużym stopniu uległ zmianie w momencie udoskonalenia środków komunikacji (pozwoliły one na szybkie przemieszczanie...

Podobne wypracowania