Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Struktura demograficzna - Struktura demograficzna społeczeństwa polskiego. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W celu dokładnego scharakteryzowania struktury demograficznej państwa polskiego trzeba wziąć pod uwagę kilka składników ją tworzących. Tak więc będą to: struktura biologiczna, narodowościowa i społeczna. Obecnie Polska liczy sobie ponad 38 mln mieszkańców, co daje jej 8 miejsce w Europie, a 32 na świecie pod względem liczby ludności. Gęstość zaludnienia to ok. 122 os./km2.

Struktura demograficzna państwa polskiego zmieniała się na przestrzeni wieków. Na obecny jej wygląd miały wpływ przede wszystkim czynniki historyczno-polityczne. W dwudziestoleciu międzywojennym mniejszości narodowe stanowiły ponad 30% ludności, a wśród nich najliczniej reprezentowani byli Ukraińcy, Niemcy, Żydzi i Białorusini. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po II wojnie światowej. W jej wyniku śmierć poniosło ok. 17% społeczeństwa, przesunięto granice państwa, miała miejsce masowa emigracja ludności na zachód. Wszystko to wpłynęło na znaczne zmniejszenie odsetka mniejszości narodowych w Polsce.

Obecnie Polska jest krajem niemal jednorodnym pod względem narodowościowym – mniejszości narodowe i etniczne stanowią jedynie ok. 3% ludności, można pośród nich wymienić np.: Niemców, Białorusinów, Ukraińców, Łemków, Romów...

Podobne wypracowania