Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Interwencjonizm - Interwencjonizm państwowy - wady i zalety

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Spór między zwolennikami i przeciwnikami doktryny interwencjonizmu państwowego jest w przeważającej części czysto teoretyczny i wydaje się jałowy. Trudno bowiem oceniać odpowiednie założenia w oderwaniu od praktyki, konkretnych metod realizacji. Zasadnicza krytyka zatem powinna skupić się na nieumiejętnym posługiwaniu się narzędziami interwencjonizmu.

Interwencjonizm państwowy stosowany jest najczęściej w sytuacji destabilizacji gospodarczej, złej koniunktury czy wręcz kryzysu ekonomicznego. W takich momentach może on zapewnić stabilizację rynku – zapobiec upadkowi firm, które znalazły się w złej sytuacji finansowej, a tym samym – nadmiernemu wzrostowi bezrobocia (choćby poprzez organizowanie robót publicznych) i zubożeniu społeczeństwa. Metody ingerencji państwowej mają szansę utrzymać wzrost gospodarczy, stabilizację cen, popyt na podstawowe usługi i produkty oraz pełne zatrudnienie. Interwencjonizm jest tym samym świetną ochroną przez powiększaniem się kryzysu gospodarczego, jednocześnie również gwarantem bezpieczeństwa dla najsłabszych obywateli – ma wpływ na równomierny podział dochodu, a także zapewnia bezpłatne dobra publiczne (np. służba zdrowia, nauka).

Dofinansowanie przedsiębiorstw prywatnych przez skarb...

Podobne wypracowania