Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - prawa osobiste - interpretacja, charakterystyka, przykłady

Prawa człowieka sięgają swoją genezą do praw naturalnych, czyli niezbywalnych, przyrodzonych i powszechnych praw przysługujących człowiekowi z samej faktu jego istnienia. Podobnie uznaje się w przypadku praw i wolności człowieka, jednostka posiada je bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy poglądy, nie może również ich utracić w sytuacji, gdy dane państwo ich nie przestrzega. Termin „prawa człowieka” powstał już po II wojnie światowej, zebrała je i opisała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Prawa osobiste mają charakter indywidualny, przysługują każdej jednostce, nie zaś zbiorowości. Człowiek rodzi się z nimi i z nimi umiera. Prawa i wolności osobiste dotyczą spraw związanych z egzystencją człowieka, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. 

Wyróżniamy następujące prawa osobiste: prawo do życia, prawo do wolności sumienia, myśli, poglądów i wyznania, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do prywatności, wolność słowa, prawo do nienaruszalności mieszkania, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa i poddaństwa. Jak widać są to prawa, które gwarantują człowiekowi warunki do odpowiedniego rozwoju fizycznego, psychicznego i prawnego. Mają za zdanie ochronę dóbr jednostki, np. zdrowia, godności, wizerunku, wolności. Osobiste prawa człowieka wynikają z założenia, iż każdy człowiek ma prawo do szczęścia, poczucia wolności, bezpieczeństwa, rozwoju czy sprawiedliwości. Granicą dla praw osobistych jednej osoby są prawa drugiego człowieka. W Polsce (i wielu innych państwach) prawa te zapewnione są w konstytucji. 

W przypadku naruszenia praw osobistych jednostka może domagać się zadośćuczynienia za poniesione szkody albo usunięcia skutków pogwałcenia jej praw. w sytuacji, gdy pokrzywdzonej osoby nie satysfakcjonuje decyzja sądownictwo krajowego, może on odwołać się także do organizacji międzynarodowych stojących na straży praw i wolności człowieka, np. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Podobne wypracowania do Prawa człowieka - prawa osobiste - interpretacja, charakterystyka, przykłady