Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - prawa osobiste - interpretacja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawa człowieka sięgają swoją genezą do praw naturalnych, czyli niezbywalnych, przyrodzonych i powszechnych praw przysługujących człowiekowi z samej faktu jego istnienia. Podobnie uznaje się w przypadku praw i wolności człowieka, jednostka posiada je bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy poglądy, nie może również ich utracić w sytuacji, gdy dane państwo ich nie przestrzega. Termin „prawa człowieka” powstał już po II wojnie światowej, zebrała je i opisała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Prawa osobiste mają charakter indywidualny, przysługują każdej jednostce, nie zaś zbiorowości. Człowiek rodzi się z nimi i z nimi umiera. Prawa i wolności osobiste dotyczą spraw związanych z egzystencją człowieka, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. 

Wyróżniamy następujące prawa osobiste: prawo do życia, prawo do wolności sumienia, myśli, poglądów i wyznania, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do prywatności, wolność słowa, prawo do nienaruszalności mieszkania, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa i poddaństwa. Jak widać są to prawa, które gwarantują człowiekowi warunki do odpowiedniego rozwoju fizycznego, psychicznego i prawnego. Mają za zdanie ochronę...

Podobne wypracowania