Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rasizm - co to jest rasizm? Definicja, przykłady, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Od zarania dziejów występowały pewne przejawy dyskryminacji jednych społeczności, grup czy osób przez drugie. Proceder ten przybierał różne formy – od braku tolerancji, po ruchy oraz organizacje głoszące nienawiść wobec jakiejś grupy i zwalczające ją fizycznie, jak na przykład Ku Klux Klan. Jednak dopiero wiek XX miał ujawnić najbrutalniejsze oblicze tych doktryn, doprowadził do eksterminacji niemal całych narodów.

U podstaw wielu ruchów dyskryminacyjnych legł rasizm. Jest to ideologia głosząca podział ludzi na określone rasy, różniące się od siebie przede wszystkim pod względem wyglądu zewnętrznego – kolorem skóry, oczu, kształtem czaszki, ale i predyspozycji umysłowych. Odmienności tych nie da się zlikwidować, gdyż przypisywano im charakter genetyczny (co oczywiście nie jest zgodne z prawdą). Takie stwierdzenie doprowadziło do podziału ras na niższe (gorsze) i wyższe (lepsze), które obowiązuje odpowiednia hierarchia. Rasy niższe powinny podporządkować się rasom lepszym. Owo założenie pozwalało na pogardzanie społecznościami rzekomo niżej stojącymi pod względem cywilizacyjnym i intelektualnym.

Pojęcie rasizmu już jako określonej ideologii pojawiło się w XIX wieku. Pierwszym jej teoretykiem był Joseph...

Podobne wypracowania