Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawa człowieka - prawa polityczne - interpretacja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Człowiek żyjący w danym państwie podlega określonemu porządkowi społecznemu, politycznemu i prawnemu. Jako obywatel ma do wypełnienie pewne role, jakie przypisuje mu system prawny. Jednocześnie posiada zbiór praw i wolności, które chronią go przez ewentualnym opresyjnym charakterem władzy państwowej - są to prawa polityczne zapewnione przez konstytucję lub inny akt prawny. Prawa polityczne dotyczą zarówno jednostki, jak i całych zbiorowości.

Dzięki nim człowiek ma możliwość nieskrępowanego udziału w życiu politycznym kraju, a także kontroli władzy. Jednostka korzystając ze swoich praw politycznych realnie wpływa na kształt państwa, jego politykę i kształt sceny politycznej - odnosi się to do państw demokratycznych, w których suwerenem jest ludność danego kraju. Uczestnicząc w wyborach (dzięki czynnemu i biernemu prawu wyborczemu) głosujący wyrażają także opinię na temat funkcjonowania dotychczasowego systemu, poprzez oddanie głosu na tę, a nie inną partię wskazują na swoje preferencje. Prawa polityczne zalicza się do tzw. praw negatywnych, czyli takich, które mają zapobiegać ingerencji państwa w sferę wolności obywatela. 

Prawa człowieka to przede wszystkim: prawo do obywatelstwa, czynne i bierne prawo wyborcze, prawo...

Podobne wypracowania