Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Problemy społeczeństwa polskiego - bezrobocie. Bezrobocie w Polsce - opracowanie tematu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przemiany ustrojowe i gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku, a w szczególności wprowadzenie gospodarki rynkowej zamiast planowej, przyczyniły się do powstania poważnego problemu bezrobocia. Znacznie zmniejszyło się zatrudnienie w sektorze przemysłu ciężkiego – niemałą część źle prosperujących zakładów zamknięto, z drugiej zaś strony powstał szereg przedsiębiorstw prywatnych, głównie w zakresie handlu i usług. Zmieniło się zapotrzebowanie na określone zawody. W takiej sytuacji ucierpieli przeważnie niewykwalifikowani robotnicy (szczególnie ci pochodzący ze wsi), którzy nie byli zdolni do przekwalifikowania się.

Gospodarka rynkowa wymaga dużej elastyczności i kreatywności od pracowników, którzy muszą przystosować się do szybko zmieniających się warunków. Polacy przyzwyczajeni do systemu gospodarki centralnie zarządzanej, nie mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, stąd tak duży odsetek bezrobotnych (zawsze wynoszący ok. kilkunasta procent), utrzymujący się na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Wśród osób pozostających bez pracy największą liczbę stanowią kobiety, ludzie młodzi, mieszkańcy wsi oraz osoby o najniższym wykształceniu (podstawowym i zawodowym). Problem bezrobocia różnie...

Podobne wypracowania