Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupy formalne i nieformalne – przykłady, definicja, cechy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Codzienne życie człowieka wiąże się z uczestniczeniem w różnego rodzaju grupach, które uważa się za bardzo istotne elementy życia społecznego, pełniące m.in. funkcję socjalizacyjną. Grupa społeczna to zespół ludzi, między którymi wytworzyły się pewne więzi, istnieją między nimi stosunki społeczne.

Możemy wyróżnić liczne kryteria podziałów grup, np. ze względu na kryterium sformalizowania dzielimy grupy społeczne na formalne i nieformalne.

Grupy nieformalne to stosunkowo nieduże grupy, których członkowie komunikują się w sposób bezpośredni. Relacje między członkami powstają w sposób spontaniczny i dobrowolny – stanowią one podstawę funkcjonowania grupy (brak jest jakichkolwiek przepisów regulujących funkcjonowanie, rodzaj członkostwa itp.). Przykładem grup nieformalnych są grupy koleżeńskie, sąsiedzkie. Interesujący jest fakt, że grupy nieformalne mogą powstawać także w ramach grup sformalizowanych, co ma zarówno wady (może wpływać negatywnie na spójność grupy i jej dążenie do realizacji celów), jak i zalety (wzmacnienie więzi między członkami grupy może ułatwiać np. ich współpracę).

Grupy formalne cechują się zwykle znacznie większą ilością członków,...

Podobne wypracowania