Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Antyk - charakterystyka epoki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Antyk, czyli kultura starożytna rozwijała się na przestrzeni od III tysiąclecia p. n. e do V w. n.e głównie na terenie  Grecji i Rzymu. Mówiąc o kulturze starożytnej Grecji nie sposób nie wspomnieć o odkryciu naukowców, którzy ustalili, iż na tym obszarze istniały kiedyś trzy zespoły kulturowe, a mianowicie: kultura kreteńska, mykeńska i helladzka, a przedstawiciele tych kultur znali zarówno pismo hieroglificzne, jak i linearne. Jednakże za właściwy początek antycznej literatury greckiej uważa się moment powstania poematów Homera, gdyż dzieła te stanowią punkt graniczny miedzy epoką przedliteracką a literacką. 

Stanowią także źródło wiedzy o przemianach społeczno - ekonomicznych, jakie dokonały się na terenie Grecji. Otóż ustrój rodowy zostaje zastąpiony ustrojem demokratycznym. Czas, który nastał między wiekiem VIII a VI p. n. e został nazwany okresem archaicznym. W tym okresie nastąpił znaczący rozwój handlu i gospodarki oraz rozkwit liryki tworzonej przez takich poetów, jak Anakreont, Safona czy Tyrtajos. Okres między V a IV w. p. n. e  to okres klasyczny, w którym znacząco wzrasta rola Aten, dlatego nazywa się także ten czas okresem kultury attyckiej....

Podobne wypracowania