Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sądownictwo wojskowe - sądy wojskowe w Polsce. Podział, kompetencje, funkcje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Sądy wojskowe są szczególnymi organami wymiaru sprawiedliwości. Ustrój sądownictwa wojskowego jest regulowany ustawą dnia z 21 sierpnia 1997 roku zatytułowaną „Prawo o ustroju sądów wojskowych”. Sądy wojskowe zostały wyodrębnione z sądownictwa powszechnego ze względu na specyficzny rodzaj spraw, w jakich orzekają – badana jest przez nie zgodność z prawem spraw, które związane są z działaniem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Sądownictwo wojskowo generalnie ogranicza się do spraw karnych. Szczególnego znaczenie nabiera ono podczas działań wojennych.

W czasie pokoju sądy wojskowe rozpatrują sprawy przeciwko żołnierzom w czynnie służbie wojskowej oskarżonym o przestępstwa popełnione podczas pełnienia obowiązków lub przestępstwa dokonane przeciwko obowiązkowi służby. Nie ograniczając są jednak wyłącznie do podmiotów, jakimi są polscy żołnierze. Wojskowemu wymiarowi sprawiedliwości podlegają również pracownicy cywilni wojska, a także przebywający na terenie Polski żołnierze zagranicznych wojsk, pod warunkiem, że czyny przeciw prawu zostały popełnione podczas pełnienia służby na terenie RP (na mocy umowy międzynarodowej mogą być jednak wprowadzane odstępstwa od tej zasady). Powyższy zakres orzecznictwa...

Podobne wypracowania