Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Resocjalizacja – definicja, funkcje resocjalizacji

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Resocjalizacja to działania modyfikujące osobowość człowieka w celu doporwadzenia do jego sprawnego i bezkonfliktowego funkcjonowania w społeczeństwie. Dochodzi tutaj do ponownej socjalizacji człowieka, który w pierwszym jej etapie nie mógł poznać norm życia danej społeczności, przez co nieraz działał w sprzeczności z nimi.

Podmiotami pełniącymi funkcję resocjalizacyjne są różne wyspecjalizowane instytucje – psychologowie, pedagodzy, socjoterapeuci, a nawet osoby duchowne. Resocjalizacja najczęściej zachodzi w miejscach zgrupowania osób nieprzystosowanych do życia w szerszej zbiorowości np. w więzieniach, zakładach poprawczych, może jednak zachodzić także w codziennym środowisku osób nieodizolowanych – w pracy, szkole czy po prostu w rodzinie.

Podstawową funkcją resocjalizacji jest, jak już wspomniano, przystosowanie człowieka łamiącego zasady życia społecznego do życia w społeczeństwie. Jest ona nadzieją dla tych, którzy długotrwale przebywają w więzieniach, nie dopuszcza bowiem do zniszczenia osobowości istoty ludzkiej, do jakiego może dojść po długoletnim przebywaniu w zamknięciu. Resocjalizacja uczy jak rozpocząć życie na nowo, jak zerwać z dotychczasowymi zwyczajami (np. przestępczymi), jak budować zdrowe więzi...

Podobne wypracowania