Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa społeczna mała i duża – przykłady, definicja, cechy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Człowiek, jako istota spędzająca życie w otoczeniu ludzi, wchodzi z nimi w rozmaite relacje, uczestniczy w wielu grupach społecznych. Grupą społeczną nazywa się zespół co najmniej 3 osób (ze względu na wielość zachodzących między nimi interakcji), który powstał i funkcjonuje z ukierunkowaniem na określony cel. W grupie społecznej wykształca się pewna hierarchia – każdy członek pełni określone role społeczne, wyróżnić można także wyraźne przywództwo. W socjologii spotkać można liczne podziały grup. Przeprowadzenie go ze względu na liczbę członków grupy pozwala wyróżnić grupy małe i duże.
 
Grupy duże, jak sama nazwa wskazuje – posiadają wielu członków. Jaki czynnik oddziela grupy małe od dużych? Jest nim nie tyle określona liczba członków, ile możliwość utrzymywania bezpośredniego kontaktu między nimi nawzajem. Przyjmuje się, że już grupy liczące kilkudziesięciu członków są grupami dużymi. Małe grupy społeczne wyróżniają się natomiast wspomnianą możliwością utrzymywania niezapośredniczonych relacji między członkami.
 
Duże grupy społeczne wiążą się zwykle z pewnym sformalizowaniem struktury, co może usprawnić koordynację działań dużej liczby osób. Przykładami...

Podobne wypracowania