Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Endogamia - definicja, charakterystyka, przykłady

Endogamia jest praktyką obyczajową, która nakazuje zawieranie związku małżeńskiego z osobą z własnej grupy społecznej (grupa społeczna jest tutaj rozumiana szeroko, zarówno jako zbiorowość lokalna czy regionalna zamieszkująca określone terytorium, jak i grupa krewniacza, bliska rodzina).

Głównymi założeniami endogamii jest wzmocnienie odrębności grupy, stąd występuje (lub występowała) ona najczęściej w silnie zhierarchizowanych społeczeństwach. Selekcja partenrów polega na ich dopasowaniu hierarchicznym – tradycyjnie rozumianym jako przeznaczenie ich sobie z góry.
 
Przykładami grup, gdzie popularna była praktyka endogamii, są rodziny królewskie (zarówno współcześnie, jak i w przeszłości). Związki endogamiczne były właściwe dla m.in. dynastii starożytnego Egiptu, gdzie ze względu na boskość faraonów, musieli oni wchodzić w związki małżeńskie właściwie tylko ze swoimi siostrami. Również powszechna była ona wśród Inków, gdzie inkaski król żenił się z krewniaczkami ze względu na ich boskie pochodzenie. 

Endogamia krewniacza, czyli zawieranie małżeństw z osobą spokrewnioną, może skutkować pewnymi problemami genetycznymi potomków z takiego związku...

Podobne wypracowania