Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Samuel Huntington - biografia, życiorys

Samuel Huntington to żyjący w XX wieku amerykański politolog oraz filozof, twórca teorii cywilizacji. Urodził się w 1927 r. w Nowym Jorku, zmarł w 2008 r. na wyspie Martha’s Vineyard w stanie Massachusetts.

Samuel Huntington w wieku osiemnastu lat ukończył z wyróżnieniem uniwersytet Yale. Odbył służbę wojskową w Armii Amerykańskiej. Magistra zdobył na uniwersytecie w Chicago, natomiast przewód doktorski z sukcesem zamknął na uniwersytecie w Harvardzie. Następnie rozpoczął na tej uczelni pracę jako wykładowca, od 1950 r. był członkiem wydziału polityki rządowej. Od 1959 r. przez trzy lata sprawował funkcję profesora pomocniczego z zakresu polityki rządowej na uniwersytecie w Kolumbii, jednocześnie piastując stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Studiów nad Wojnami i Pokojem. Był również prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz dyrektorem Centrum Spraw Międzynarodowych uniwersytetu Harvardzkiego. Prowadził także konsultacje dla Departamentu Stanu. Koordynował planowanie bezpieczeństwa w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury J. Cartera. Zyskał ogromne uznanie na arenie naukowej, aczkolwiek pomimo dwukrotnej nominacji nie został członkiem Narodowej Akademii Nauk.

Wraz z W. Manshellem Huntington stworzył i redagował pismo „Foreign Policy” do 1977 r. Publikacja pracy z 1957 r., dotyczącej cywilno-wojskowych stosunków w Ameryce, wywołała wiele kontrowersji, aczkolwiek współcześnie jest uznawana za bardzo wpływową pozycję w tej dziedzinie. Z kolei praca z 1968 r. – „Ład polityczny w zmieniających się społeczeństwach” była bardzo dużym sukcesem autora. Krytykowała bowiem standardowe poglądy oparte na teorii modernizacji, która to skupia się głównie na ujęciu postępu ekonomicznego i społecznego jako warunku rozwoju w krajach postkolonialnych. Huntington był także współtwórcą raportu „Kryzys demokracji. O możliwości rządzenia w demokracjach” z 1976 r., opublikowanego przez komisję trójstronną.

W 1993 r. opublikowany został artykuł „Zderzenie cywilizacji” autorstwa Huntingtona. Wywołał wiele komentarzy oraz debatę na możliwym „końcem historii”, który miałby mieć miejsce w przypadku upadku komunizmu. Przytoczona teoria, autorstwa F. Fukuyamy, spotkała się z krytyką Huntingtona. Filozof twierdził, iż po zakończeniu Zimnej Wojny, będzie miało w przyszłości miejsce zderzenie cywilizacji, a nie państw. Zarzewiem konfliktów będą różnice kulturowe i religijne.

„Zderzenie cywilizacji” Huntingtona porusza również kwestie wpływu procesu globalizacji, jej aspektów pozytywnych na rozwój społeczeństwa w ujęciach ekonomicznym i gospodarczym oraz negatywnych, prowadzących do zaniku tożsamości kulturowej jednostek oraz unifikacji społecznej. Z krytyką spotkało się również stwierdzenie, iż pozycja Stanów Zjednoczonych w teorii ma usprawiedliwione przyzwolenie na różnego rodzaju przejawy agresji wobec innych państw.

Huntington w swych dziełach skupił się na aspekcie polityki Stanów Zjednoczonych, jednocześnie będąc wielkim zwolennikiem większości działań przez nie prowadzonych.

Podobne wypracowania do Samuel Huntington - biografia, życiorys