Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Antysemityzm - definicja, charakterystyka, przykłady

Antysemityzm to pojęcie, które zostało po raz pierwszy użyte przez niemieckiego dziennikarza W. Marra w 1879 r. Oznacza ono uprzedzenie wobec Żydów i charakteryzuje się ono przejawianiem wrogości wobec nich. Początkowo jednak miało ono charakter dość neutralny.

Przesłanka religijna jako oznaka wrogości jest najczęściej spotykanym motywem, którym kierują się antysemici. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ etniczności tego narodu, często te ujęcia są traktowane zamiennie.

Główna przyczyna antysemityzmu kryje się w przesłaniu religii chrześcijańskiej, zgodnie z którym Żydzi byli odpowiedzialni za śmierć Jezusa Chrystusa. Nawiązując do aspektu historycznego, niechęć do Żydów okazywana była poprzez odgórnie narzuconą konieczność noszenia przez nich specyficznych strojów, mających podkreślić ich przynależność do tej grupy religijnej. Ponadto, często byli oni umieszczani w zamkniętych lokalizacyjnie obszarach miast, tak zwanych gettach. Często szykanowano Żydów poprzez narzucanie na nich wyższych podatków, zakazywano kupna lokali mieszkalnych czy też osiedlania się z zamiarem stałego pobytu. Co więcej, z góry narzucono im również swego rodzaju przymus ekonomiczny, mogli bowiem wyłącznie zajmować się lichwą oraz handlem, co było niedozwolone w przypadku chrześcijan.

Od XIX wieku antysemityzm zaczął przyjmować formę fobii społecznej. Ukoronowaniem tego aspektu antysemityzmu było postrzeganie Żydów w okresie istnienia III Rzeszy, co stanowiło podstawę polityki państwowej na terenie współczesnych Niemiec. Celem była eksterminacja Żydów, dążąca do ich całkowitego wymordowania. Szczytową formą antysemityzmu, był nazizm. Holokaust, jako konsekwencja tych działań, zapisał się na niechlubnych kartach historii Europy. Po wydarzeniach II wojny światowej antysemityzm stał się pojęciem nieakceptowanym społecznie, a jego zwolenników nie tolerowano, chociaż ideologia sama w sobie nie zaniknęła zupełnie.

Współcześnie antysemityzm występuje w wielu krajach muzułmańskich i arabskich, ponadto organizacje terrorystyczne często nawołują do konieczności dokonania mordu na Żydach.

Antysemityzm, oprócz niechęci wobec Żydów, nawołuje także do nienawiści w stosunku do nich, dyskryminacji i stosowania wobec nich przemocy i wrogości. Teoretycznie, ma to podłoże w zachowaniu Żydów, jako narodu separującego się od innych kultur, posiadającego swoje wartości i religię. Często czynnikiem wywołującym negatywne uczucia jest lepsza sytuacja ekonomiczna żydowskich przedsiębiorców.

Wszelkie przejawy antysemityzmu można w Polsce skierować na drogę sądową, gdyż, zgodnie z Konstytucją, wszyscy są równi wobec prawa i istnieje zakaz dyskryminowania kogoś z powodów pochodzenia lub religii. Również publiczne propagowanie założeń opartych na teorii faszyzmu bądź nazizmu jest karalne w świetle prawa.

Podobne wypracowania do Antysemityzm - definicja, charakterystyka, przykłady